• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Սահարա Անապատին Մէջ Ձիւն Տեղացած է

12.02.2018   17:04

Սահարա անապատին մէջ ձիւն տեղացած է, կը յայտնէ ՌԻԱ Նովոսթին: Այս տարուան ընթացքին արդէն երկրորդ անգամն է՝ ձիւն կը տեղայ Այն Սէֆրա քաղաքին մէջ:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր