• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՄԱՀԱԶԴ

12.08.2016   19:21

Տէր եւ Տիկին Մայք եւ Մարիա Խարապեան

Տէր եւ Տիկին Վարուժան եւ Հուրի Խարապեան եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկին Հրաչ եւ Շուշիկ Մինասեան եւ զաւակունք

Տիկին Սիլվա Խարտալեան

Տէր եւ Տիկին Շայ եւ Նատին Խարապեան եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի եւ Աննա Խարտալեան եւ զաւակունք

Քրիսթին Խարտալեան եւ զաւակունք

Տիկին Արփինէ Խաչերեան

Տէր եւ Տիկին Զաւէն եւ Անի Խաչիկեան եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Յասմիկ Խաչիկեան եւ զաւակը

Տէր եւ Տիկին Արշակ եւ Հուրի Մըթրըպեան եւ զաւակը

Տէր եւ Տիկին Մանօ եւ Ռուպինա Խաչիկեան եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկին Հայկ եւ Լենա Թերզեան եւ զաւակունք

Տիկին Գարին Մելքոնեան եւ զաւակունք

եւ համայն Խարապեան, Նարկիզեան, Խաչիկեան, Մինասեան, Խարտալեան, Էմիրեան, Թերզեան, Մելքոնեան, Մազլումեան, Միքայէլեան, Պալեան, Ուղուրլեան եւ Մըթրըպեան ընտանիքներ ու ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ եւ հարազատին

ԷՖՐՈՆ ԽԱՉԻԿԵԱՆ ԽԱՐԱՊԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 10 Օգոստոս 2016-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, իր բնակարանին մէջ:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Շաբաթ, 13 Օգոստոս 2016-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ Համուտ , ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային Գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ազգային  առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել «Զարթօնք»-ին եւ Վահան Թէքէեան վարժարանին:

***

Ողբ. Էֆրոն Խաչիկեան Խարապեանի մահուան տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ ողբացեալին հարազատներուն եւ ընտանեկան պարագաներուն եւ ի մասնաւորի ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան նախկին ատենապետ Ընկ. Մայք Խարապեանին եւ իր տիկնոջ Տիկին Մարիային:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր