• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Լիբանանի Տարածքին Իրավիճակը Դարձեալ Սրեցաւ

31.10.2019   10:36

Լիբանանի տարածքին բնականոն կեանքի վերադարձի շարք մը փորձեր ձախողութեամբ պսակուեցան:  Երէկ երեկոյեան ուշ ժամերուն ցուցարարները դարձեալ փողոց իջան իրենց բողոքը արտայայտելու երբ անդրադարձան, որ իշխանութիւնը սահմանադրական կարգ մը քայլերու վերաբերեալ դանդաղ շարժելու տրամադրութիւն ցոյց կուտայ:

Մինչ ակնկալութիւն կար, որ նախագահ Աուն վարչապետին հրաժարականէն անմիջապէս ետք պիտի սկսի սահմանադրական խորհրդակցութիւններու, այս մասին գործնական քայլ մը չառնուեցաւ: Ընդհակառակը, յայտարարուեցաւ, որ նախագահը այսօր երեկոյեան խօսքով մը հանդէս պիտի գայ:

Այս դանդաղութիւնը ժողովուրդին մտահոգեց եւ անոնք, թերահաւատ իշխանութեան դրական աշխատանքին հանդէպ, իրենց ճնշումը դարձեալ սկսան պահանջելով, որ վարչապետի նշանակումը ըլլայ ոչ նուազ քան 48 ժամէն:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր