• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

News & Articles

05.08.2014

Անգիտանա՞նք Իրաքահայերի Աղերսը

*ՀԱՄՕ ՄՈՍԿՈՖԵԱՆ* Ո՞ւր են Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ ղեկավարները, հայ պետականութիւնը, Սփիւռքը, Վատիկանը...
03.08.2014

Ethiopia’s Armenians: Long history, small numbers

In the cover photo, Armen Madatyan and his 1 year-old daughter Stella light a candle at the church in Addis Ababa, Ethiopia. There is a
03.08.2014

AXA Settlement Fund Board Claims Embezzlement/Irregularities in Insurance Payments to Genocide Heirs

*Marine Martirosyan* On May 26, 2014 the board set up to monitor the disbursement of a US $17.5 million compensation package, won in 2005
01.08.2014

Մուսէլի Հայութեան Տագնապը – Ոչ Մէկ Հայ Մնացած Է

*ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ* Ըստ Իրաքի Հայոց Առաջնորդ Տ. Աւագ Արք. Ասատուրեանին՝  «2003  թուականին Մուսէլի մէջ  կ'ապրէին 380  Հայ ընտանիքներ բայց այսօր
01.08.2014

Georgi Kolarov: The second Nagorno-Karabakh war is inevitable

*by Marianna Mkrtchyan* An interview with Bulgarian political scientist, Professor of Moscow State University and Varna University of
01.08.2014

Book Review – A Legacy of Armenian Treasures: Testimony to a People

*A Book review by Christina Maranci*    
31.07.2014

Australia Must Dismiss Foreign Minister For Denying the Armenian Genocide

*By HARUT SASSOUNIAN* The Turkish Sabah newspaper published last week the following disturbing news: “Australian FM: Armenian Case not
29.07.2014

Armenia’s Sona Rubenyan wins Audience Award at New Wave contest

Armenian singer Sona Rubenyan won the 6th place with 220 points as well as the Audience Award at the 13th New Wave international contest in
29.07.2014

Armenian Church of Kessab Was Re-consecrated

The Armenian church of Garaturan district in Kessab was re-consecrated. The event was attended by a huge crowd of people, according to the
29.07.2014

Վրաստանում Փորձում են Ջնջել Հայի Հետքը

*Վարեց՝ ՌՈՒՍԼԱՆ ԹՈՐՈՍԵԱՆ* Արեւմտահայոց հարցերի ուսումնասիրութեան կենտրոնի տնօրէն Հայկազուն Ալվրցեանը համոզուած է, որ Թբիլիսիի հայկական
1 371 372 373 374 375 378