• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

News & Articles

09.09.2015

Exhibitions on Armenian Genocide to be Featured at Istanbul Biennial

This year, there is a different kind of excitement leading up to the Istanbul Biennial, a contemporary art exhibition held every two years
09.09.2015

Four Years in The Mountains of Kurdistan, 1915-1919

Book Review: Aram Haigaz (Aram Chekenian), Four Years in the Mountains of Kurdistan, 1915-1919, translated and edited by Iris
09.09.2015

Armenian Gospel Manuscript Stolen by Turk Returned to Cyprus

Manuscript of an Armenian gospel looted from the church after Turkey’s invasion to Cyprus, has been returned to its homeland. Altogether
09.09.2015

Exhibition of Armenian Artists Opens in Istanbul

A new exhibition at Istanbul’s Depo gallery takes a closer look at personal and communal affiliations in the Armenian diaspora, “scattered
09.09.2015

Fresno to Host Lecture on Armenian Genocide Memorialization in Turkey

Dr. Armen T. Marsoobian, professor at Southern Connecticut State University, will speak on “Memory, Memorialization & Bearing Witness:
09.09.2015

Armenian, Turkish and German Historians to Discuss Armenian Genocide in Berlin

On September 5, a conference titled “The Presence of the Past – 100 Years After the Armenian Genocide 1915” was held in Berlin organized by
09.09.2015

La Scala Orchestra to Perform at “With You, Armenia” Concert in Rome

Young but already world-known musicians took to the stage at another series of “With you, Armenia” concerts, the Vatican newspaper
09.09.2015

Levon Aronian Winner of Sinquefield Cup Chess Tournament

Leading Armenian chess player, Grand Master Levon Aronian won in Sinquefield Cup in Saint Louis, USA. In the last tour of Sinquefield Cup
08.09.2015

Գալիքի Գայլերն Ու Ոչխարները

*ՄԱՆՈՒԷԼ ՔԷՇԻՇԵԱՆ* «ԱԿՕՍ» Յանուն ճշմար­տութեան պէտք է ար­ձա­նագ­րել, որ Սու­րիոյ մէջ չկար գիւղ մը որ ելեկտրա­կանու­թիւն չու­նե­նար, չկար
08.09.2015

Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանի Շահեկան Դասախօսութիւնը՝ «Միջազգային Հակազդեցութիւնը Հայոց Ցեղասպանութեան Ընթացքին Եւ Ետք»

*ՀՐԱՉ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ* Կազմակերպութեամբ Թէքէեան Մշակութային Միութեան Լոս Անճելըսի մասնաճիւղին, Երեքշաբթի, Օգոստոս 25-ի երեկոյեան, ԹՄՄ
1 295 296 297 298 299 358