• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

News & Articles

14.09.2015

The Most Up-To-Date, Comprehensive, Multi-Lingual and Multi-Resource Bibliography on the Armenian Genocide

Eddie Yeghiayan, The Armenian Genocide: A Bibliography (Italy: Liberia Editrice Vaticana, 2015), 1122 pages. € 49, 00 Book Review by: Dr.
14.09.2015

A Brief History of Musa Dagh Armenians

 *Vahram L. Shemmassian, Ph.D*  Mousa Dagh Armenians from mid-nineteenth century to the present. Musa Dagh was situated by
14.09.2015

Scholarships and The Haigazian Endowment Campaign

*Elise Kanfayan* Haigazian University in Beirut awards $1 million in scholarships to Armenian students each year. Its 60th year of
14.09.2015

To Get Rid of ISIS, Turks Must First Get Rid of Erdogan

 By Harut Sassounian Publisher, The California Courier www.TheCaliforniaCourier.com Turkey has not only refused to join its NATO allies
14.09.2015

Armenia is in the 43rd place on the latest Global Age Watch Index comprising 91 countries.

The annual ranking, published by Age International, classifies countries based on the quality of life and health of aged people. Last
14.09.2015

Pope Celebrates Santa Marta Mass with Armenian Patriarch

Pope Francis’ morning Mass in the chapel of the Santa Marta residence on Monday was an extraordinary occasion: it saw the recently-elected
14.09.2015

«Մենք Երազանք Չունինք Եւ Այդ Վտանգաւոր Է». Ռուբէն Վարդանեան

Մեր պաշտօնակից «Մետիամաքս»ի մէջ կարդացինք Ռուսաստանաբնակ յայտնի բարերար եւ գործարար Ռուբէն Վարդանեանի կարեւոր, իմաստալից ու դիպուկ
14.09.2015

Another Armenian To Be Proud Of; AAAS Chief International Officer Dr. Vaughan Turekian Named New Science and Technology Adviser to the Secretary of State

*Ginger Pinholster* aaas.org AAAS Chief International Officer Vaughan C. Turekian, who launched the association’s Center for Science
11.09.2015

«Քոպանիէն Ետք Մեր Վերջին Հանգրուանը Հայաստանն Է». Թովմասեաններու Գերդաստան

                                                                                                                            * ԳԷՈՐԳ ՉԻՉԵԱՆ*
11.09.2015

Մարիսօլ Գադեյեան․«Մի Բան Կայ Հայաստանում, Որ Ես Շատ Եմ Սիրում, Երբեք Մենակ Չես, Երբեք»

Պէաթրիսը, Մարիսօլը եւ Սարգիսը Արժանթինէն եւ Ուրուկուէյէն տեղափոխուեր են Հայաստան` այնտեղ բնակութիւն հաստատելու: Մեր պաշտօնակից «Հետք»ի հետ
1 294 295 296 297 298 358