• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

19.02.2016

Ժամանակակից Երիտասարդը Իր Անժամանցելի Մարտահրաւէրներով

*ՀՈՒՐԻ ԱԹԹԱՐԵԱՆ* Երիտասարդական հանգրուանը ունի իր յատուկ բնորոշումը հասարակական կեանքի հոլովոյթին մէջ: Այդ հանգրուանին մէջ է, որ մարդ
16.02.2016

Գերեզմաններ Տուներու Մէջ

*ԱԼԵՔՍ ԱՇՃԵԱՆ* Ինչ կայ Յակոբ, ուշացար այսօր: Այո. տղաս հիւանդ էր: Ի՞նչ ըրիր: Ի՞նչ պիտի ընեմ. տիկինիս հետբժիշկի ղրկեցի: Այ
16.02.2016

Անտրամաբանական Բացթողումներ…

*ՍԵՒԱԿ  ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Լիբանանեան երթեւեկի օրէնքը յիսուն տարիքը նկատի ունեցած է, որպէս առաւելագոյնը ինքնաշարժ վարելու արտօնագիրի
15.02.2016

Փափաքս է…

*ՍԵՒԱԿ  ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Շաբաթավերջին  Հալէպի  ընդհանուր իրավիճակը  դարձեալ  լարուած  էր: Հայորդի մը դարձեալ զոհ գնաց այնտեղ տեղի ունեցող
15.02.2016

Գալ տարի՝ Վան Պատառիկներ ՝ Երազային Արեւմտահայաստանէն «Պտոյտ Մը Պոլսոյ Թաղերուն Մէջ»

*ՎԱՐԴԳԷՍ ԳՈՒՐՈՒԵԱՆ* Այա Սոֆիա Այա Սոֆիայի Տաճարը Բիւզանդական կայսրութեան ժամանակ ամենասուրբ վայրն էր Յունական Եկեղեցիին համար։ Իր
15.02.2016

Ո՞վ ԷԱյս Տղուն Մայրը

*ԱԼԵՔՍ ԱՇՃԵԱՆ* «Որովհետեւ մենք տղուն մայրն ենք, մենք պատրաստ ենք յանձն առնելու բոլոր տեսակի զոհողութիւններ...»: Լսած էք անշուշտ արաբական
11.02.2016

Քաղաքական Դէմքերու Անամօթ եւ Անխիղճ Իրականութիւնը

  *ՍԵՒԱԿ  ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Վերի գեղանկարը կը պատկանի Ճոն Գոլիէրի, գծուած է 1897ին: Ան կը ներկայացնէ 11րդ դարուն ապրած անկլօ-սաքսոն իշխանուհի
11.02.2016

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

                                                           *ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ* Ճափոնի Արտաքնոցները Ճափոնցիները մեծ արժէք կու տան իրենց
11.02.2016

Հայագիտական Նոր Հրատարակութիւններ

                                                                    Պատրաստեց՝ ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ Այսուհետեւ սփիւռքահայ մամուլին սիրայօժար
11.02.2016

Մի Քանի Ժամ Սպասման Սրահին Մէջ

*ԶԱՐՄԻՆԷ  ՊՕՂՈՍԵԱՆ* Երկար ժամանակէ կատարուելիք ժամադրութիւն մըն էր, որ պէտք էր կատարէի մասնագէտ բժիշկի մը հետ: Մարմինիս գանգատները ալ չէի
1 246 247 248 249 250 285