• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

02.06.2016

Կարելի՞ Է Նման Վեհանձնութիւն Մը Ակնկալել Թրքական Պետութենէն…

*ՍԵՒԱԿ  ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Արդարութեան համար նախ կ՛ուզեմ հաստատել, որ մշտական ու անաչառ խորհրդատու բարեկամէ մը երէկ ստացած ել-նամակ մը՝ տուն տուաւ
01.06.2016

Իշխանութիւնները Փոփոխական Են Մինչ Հայրենիքը Յաւիտենական…

*ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Մեր ժողովուրդի զաւակներուն, մանաւանդ հայրենի կամ Հայրենիք  վերջերս հաստատուածներուն «բարի» սովորութիւններէն է՝ Հայրենիքն
01.06.2016

Հոգի

*ՆՈՐԱՅՐ  ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ* 1520 թուականն է, Վա­նայ ծո­վէն ո՛չ շատ հե­ռու՝ Խա­­ռակո­­նիս գիւ­­ղի Ս. Թէոդո­­րոս եկե­­ղեցին։ Նահապետ Քու­­չա­­­կը
01.06.2016

Քաղաքակրթութեան Մը Կործանումը

*ԿԷՕԶՏԷ  ՔԱԶԱԶ* Տիար­պէ­քիրի Սուր թա­ղամա­սէ ներս շուրջ վեց ամի­­սէ ի վեր շա­­րու­­նա­­­կուող փո­­ղոց ելլե­­­լու ար­­գելքը մա­­սամբ
01.06.2016

«Կուսակցութենէն Ներս Յաճախ Կանայք Տղամարդոցմէ Աւելի Աշխոյժ Կ’ըլլան». ՌԱԿի ԿՎ Անդամ Ճենի Գրիգորեան- Բարսեղեան

Հարցազրոյցը Վարեց` ԿԱՐԻՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ Մայիս 30-ին ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան մէջ հիւրընկալուեցան Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան (ՌԱԿ)
01.06.2016

«Իւրաքանչիւր Երկիրի Հզօրացման Յենակէտը Զարգացած Տնտեսութիւն Ունենալն Է». Լեւոն Պլըքեան

Հարցազրոյցը Վարեց` ԿԱՐԻՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ Մայիս  30-ին ՀՀ  Սփիւռքի նախարարը ընդունեց  Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան
30.05.2016

Թշուառութիւն Մը Եւ Շարք Մը Ինչուներ…

*ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Կ՛ապրինք հակասութիւններով լեցուն աշխարհի մը մէջ, որուն կարգ մը երեւոյթները հասկնալը շատ յաճախ դժուար եղած է ինծի համար:
30.05.2016

Կիլիկեան «Զէյթուն»ի Անուան Ծագումը

*ԱԼԵՔՍ ԱՇՃԵԱՆ* Զէյթուն Կիլիկիոյ լեռնաշխարհի հիւսիս արեւելեան կողմը կը գտնուի: Քաղաքը պարսպապատուած է դժուարամատչելի լեռներով, հիւսիսէն՝
29.05.2016

Ամէն Ինչ Չափ Ու Սահման Ունի…

*ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Մարդկային հաւաքականութիւններու մէջ մրցակցութիւնը որքան խթան հանդիսացած է տուեալ հաւաքականութեան զարգացումին, այնքան ալ
25.05.2016

Հայու Ճակատագիրի Եւ Հայ Ժողովուրդի Պատմութեան Կրկնութիւն…

*ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Երեւան կեցութեանս ընթացքին հին նոր երեւոյթի մը հանդիպեցայ, որ ցոյց կու տայ Հայու ճակատագիր մը, որ Հայ ժողովուրդի
1 220 221 222 223 224 275