• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

20.12.2015

Լիբանանեան Աղբերուն Նոր Գինը․․․

*ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Լիբանանցիին աղբերուն հետ կապուած մղձաւանջը, որ մինչեւ օրս տակաւին կը շարունակուի, ըստ երեւոյթին պիտի վերածուի այլ տեսակի
18.12.2015

Սերունդներ Կերտել Եւ Սերունդներ Քանդել

*ԱԼԵՔՍ ԱՇՃԵԱՆ* Ներկայ աշխարհի գլխաւոր մտահոգութիւններէն է ահաբեկչութիւնը՝ թեռորը: Քանի մը օրեր առաջ հեռուստակայաններէն մէկու մը եթերէն
16.12.2015

«Հալէպը Իմ Ծննդավայրս Է, Սակայն Երեւանը Տունս»…

*ԱՆՈՅՇ ՆԵՐՍԻՍԵԱՆ* Ալին Մարանեան առաջին անգամՀայաստան` բարեկամներուն այցելութեան եկած էր  1995 թուականին, երբ տակաւին 14 տարեկան էր ու չէր
16.12.2015

«Ներքին Փարոս»

*ՍԵՒԱԿ  ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Փարոսը միշտ ալ հանդիսացած է խորհրդանիշը յոյսի ու փրկութեան: Մարդկային պարզ հասկացողութեան մէջ փարոսը կամ անկէ արձակուած
16.12.2015

Ս. Ծննդեան Ոգին Ապրիլ

*ՍԵՒԱԿ  ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Ահռելի խճողում էր երէկ Պէյրութի մէջ: Իմաստազուրկ դարձած տօներու խճողում, որ եկող օրերուն անշուշտ պիտի կրկնապատկուի:
15.12.2015

Զգոյշ Մեղուին Փեթակը Խառնելէ…

*ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Ըստ կարգ մը լրագրական աղբիւրներու հաղորդումներուն, սուրիական բանակը նախապէս վերագրաւելով Քեսապի մերձակայքը գտնուող Զահի
15.12.2015

Հայկական Բարքեր Արտասահմանի Հայուն Դաժան ճակատագիրը

*ԳԷՈՐԳ  ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ* Դար մը առաջ, Ցեղասպանութեան արհաւիքէն հազիւ ճողոպրած, հայու բեկորներ ապաստան գտան արաբական հիւրընկալ երկիրներու մէջ եւ
14.12.2015

«Եթէ Հարցը Հայաստանէն Երթալը Ըլլայ Ես Նոյնիսկ Վերջին Լոյսը Մարողը Չեմ Կրնար Ըլլալ». Սիլվա Եուզպաշեան

Զրուցեց՝ ԿԱՐԻՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ Արուեստագէտին համար չկայ առաւել գերագոյն պարգեւ, քան իր ժողովուրդի անկեղծ գնահատականը, սէրն ու ծափահարութիւնները:
14.12.2015

Փրկութիւն Թ՞է… Սպիտակ Ջարդ

*ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Աշխարհատարած լրատուական միջոցներ ինչպէս նաեւ «Արմէնփրես» քանի մը օր առաջ հաղորդեցին, որ Գանատայի վարչապետ Ճասթին Թրուտոն
11.12.2015

Գալ Տարի Վան Պատառիկներ՝ Երազային Արեւմտահայաստանէն Վերադարձ Դէպի Իսթանպուլ

*ՎԱՐԴԳԷՍ ԳՈՒՐՈՒԵԱՆ*  Յուլիս 18-ին ճոխ նախաճաշէ մը ետք, հրաժեշտ առնելով մեր կորսուած պապենական Արեւմտահայաստանէն, եկանք օդակայան Իսթանպուլ
1 192 193 194 195 196 227