• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Տոմսակ. Ինչո՞ւ Հիմա

18.02.2020   09:26

Վերջերս, դիմատետրի միջոցաւ եւ հոն տիրող «խանդավառութենէն» տեղեկացայ որ Սուրիոյ խորհրդարանը, պաշտօնապէս ընդունած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը:

Շնորհակալ նախաձեռնութիւն: Սակայն ինչո՞ւ հիմա: Պահ մը մտածելէն վերջ վերլուծեցի որ Սուրիական պետութիւնը որդեգրեց «Վնասին, որ կողմէն դառնաս՝ շահ է» ասոյթը նաեւ անոր մէջ ընդգրկելով «Մէկ քարով երկու թռչուն» զարնելու հին-նոր քաղաքականութիւնը իբր արդիւնք «Գնայ մեռիր եկուր սիրեմ» իր ներկայ վիճակին:

Կը կրկնեմ. ինչո՞ւ հիմա, մինչ տասնեակ տարիներէ ի վեր, երբ Սուրիոյ մէջ հայ համայնքը բարգաւաճութիւն կը պարգեւէր իր ծննդավայրին, Սուրիան եւ Թուրքիան ոսկիէ վանդակի մէջ, սիրոյ թռչուններուն նման «Սէրս գաղտնի թող մնայ» կ’երգէին:

ԱՐՄԷՆ ՎԱՅԷՃԵԱՆ

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր