• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ոստրէ

21.01.2020   08:47

«Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէ». Յիսուս: Բայց ու՞ր պիտի գտնել ճշմարտութիւնը եւ ինչպէ՞ս: Ո՞ր մարզի մէջ: Ներքի՞ն, որուն հայրենիքը Արեւելքն է հնուց ի վեր: Մարդկային փոխ-յարաբերութեա՞ն, գիտական աշխարհի բարդութիւններու՞: Խնդիրը կը դառնայ զուտ անձնական: Խոկուերաշխարհի ծալքերը  կը բանայ, որուն համար պէտք է մասնաւոր ուսմունքի հետեւիլ: Այդպէս կ՛ըսեն մեծ վարպետները (թէեւ Առաջին Ուսուցիչին Ուսուցիչը նոյնինքն Անձը եղած է) ու իրենց աշակերտները: Թէ որքանո՞վ պիտի յաջողին այդ ալ հարցական է եւ զուտ անձնական:

«Մարդ պէտք է գիտակցի, թէ բանտուած է. հուսկ՝ մտածէ ազատագրութեան մասին». կ՛ըսէ Կիւրճիէֆֆ որ տարիներու  պրպտումներէ, աշխատանքէ ետք արդէն համաշխարհային դէմք էր դարձած անցեալ դարուն: Հիմնած դպրոցներ, ուսուցանելու համար: Այցելած զանազան երկիրներ՝ կերտելու  «Նոր Աշխարհ» մը, որուն համար աշակերտները պիտի տրամադրէին երկար ժամանակ, ըլլային յարատեւող եւ ուշադիր (ինք ունէր իր ուրոյն ուսուցանելու կերպը): Գրած է հատորներ, ինչպէս նաեւ իր աշակերտները գրած են իր մասին: Հիմնական ուսուցումը կարաճագոյն ձեւով՝ թէ մարդ պէտք է գիտակցի որ ինք բանտուած է որպէսզի ազատագրուելու աշխատանք կատարէ եւ գիտակցի իր «ԵՍ»ին: Գիրքերէն մէկուն խորագիրն է .-«LIFE IS REAL ONLY THEN WHEN « I AM  »:

Տեքարդ ըսած է «ԿԸ ՄԱՏԱԾԵՄ. ՈՒՍՏԻ՝ ԿԱՄ»: Հոս հիմնականը ՄՏԱԾԵԼն է . կեդրոնական խորքը. գուցէ եւ Իր Էութիւնը: Վերջին հաշուով ամէն ոք ունի իր տեսանկիւնն ու ճշմարտութիւնը: Ինչ որ մէկու համար սրբութիւն է, ծիծաղելի  է ուրիշին, մանաւանդ երբ հարցը կը վերաբերի  վերացական մարզի: Մին կը յենի ներքին Եսին, մտածողութեան միջոցաւ. Ուրիշ մը՝ ներզգացողութեան. Գուցէ այլ մը՝ ճակատագիրին եւ շարքը փակելու համար՝ Աստուծոյ, ինչպէս Սաղմոսերգուն  կամ Նարեկը եւ բազում Այլեր: Յիսուս չէր ապաւինէր Աստուծոյ օգնութեան, քանի որ քաջ գիտէր, սերտած եւ իւրացուցած էր «Ծանիր զՔեզ»ը, ու երբ ինքզինք Աստուած կը կոչէր, հրեաները կը քարկոծէին եւ առիթով մը ըսին.- «Քու բարի գործերուդ համար չէ որ կը քարկոծենք, այլ՝ դուն մարդ ես եւ ինքզինքդ Աստուած կը կոչես»: Յիսուս պատասխան տուաւ եւ ըսաւ «Չէ՞ որ ձեր օրէնքին մէջ գրուած է ես ըսի թէ Դուք Աստուածներ էք»(Սաղմոս 82:6): Այսպէս ոմանք պատեանը կը տեսնեն ուրիշներ ԽՈՐՔԸ:

Վերջապէս տեսութիւնները կը մնան տեսութիւն, քիչ մը յարմարեցուած, քիչ մը շրջապատի ազդեցութեամբ, քիչ մը իրավիճակներէն մեկնելով:  Ամէն ոք որ հետամուտ է ճշմարատութեան պարտաւոր է գտնել նախ իր Եսը «ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ» ԵՒ ՊԻՏԻ ԱԶԱՏԻ:

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

«Զարթօնք»ի աշխատակից

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր