• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Տեսանկիւն. Բարեգործութեան եւ Իւրայինին Զօրակցութեան Մշակոյթը

16.12.2019   09:11

Բարեգործութիւնն ու իւրայինի զօրակցութեան մարդկային պատմութեան մէջ հինէն եկող եւ մարդկային զանազան քաղաքակրթութիւններուն ծանօթ երեւոյթ է, որ պաշտօնակարգային եւ հիմնարկային տեսք ստացած է կրօնական հաւատալիքներու եւ քարոզչութեան միջոցաւ ինչպէս նաեւ սերունդներու դաստիարակութեամբ հասնելով, մերօրեայ պետական թէ հասարակական կառոյցներու առաքելութեան:

Բարեգործութիւնը ընկերային եւ մարդկային զօրակցութեան եւ իրարօգնութեան միջոց մըն է եւ մէկ մասնիկը մարդկային մշակոյթին՝ կարգ մը հաւաքականութիւններու մօտ յաճախ միւսէն աւելի, կամ նուազ զարգացած:

Երբ մենք բանաստեղծութիւն կը կարդանք կամ դասական երաժշտութիւն մտիկ ընելու սովորութիւնը ունինք, այս բանը մեր հոգիները կ՛ազնուացնէ ու նաեւ անշուշտ մեր միտքը:Նոյնն է երբ ուրիշին օգտակար կը դառնանք:

Ընկերային ծառայութիւնը իր ֆիզիքական նեցակցութեամբ, թէ բարոյական զօրակցութեան տարբերակներով նոյնպէս բարեգործութեան մշակոյթ է ինչպէս իր նմանին նիւթապէս սատարելու ազնիւ գործը:

Մեր կեանքի շատ մը երեւոյթները կարելի է բնութագրել որպէս մշակոյթ, որ ոչ միայն ժառանգուած սովորութիւններով կամ կրօնական, թէ քաղաքացիական օրէնսդրութեամբ պէտք է զարգանայ, այլ նաեւ ճիշդ դաստիարակութեամբ, որ կը սկսի ընտանիքին մէջ ու կը կատարելագործուի դպրոցներուն մէջ:

Դաստիարակենք մեր սերունդները բարեգործութեան եւ իրար օգնութեան մշակոյթով որովհետեւ այս բանը երկուստեք շահաւէտ է: Ան գոհունակութիւն կը պատճառէ, ոչ միայն ստացողին այլ նաեւ տրամադրողին:

Բարեգործութեան ու իրարօգնութեան երեւոյթը անծանօթ մշակոյթ մը չէ մեր ժողովուրդին համար: Մեր ժողովուրդի պատմութեան մէջ քիչ չեն օրինակները բարեգործութեան եւ նեղ օրերու պարագային իրարօգնութեան: Կը մնայ, որ աւելի եւս զարգացնենք զայն, իրարմով եւ իրար հետ աւելի եւս անխոցելի, հզօր եւ միակամ զգալու եւ ըլլալու համար:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր