• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

23 Թիւը

27.11.2019   09:09

Հելեն Քելըրին հարցուցեր են թէ ո՞րն է իր ամէնէն սիրած Սաղմոսը, ըսեր է թիւ 23ն է: Արդարեւ ան ամբողջութիւն մըն է կեանքի անhրաժեշտութիւններուն. Սկսինք.

Առաջնորդութիւն.- ՏԷՐԸ ԻՄ ՀՈՎԻՒՍ Է. Որմէ՝ վստահութիւն.- ԵՍ ԲԱՆԻ ՄԸ ԿԱՐՕՏՈՒԹԻՒՆ ՊԻՏԻ Չ՛ՈՒՆԵՆԱՄ. Հանգստութիւն.-ԶԻՍ ԽՈՏԱՒԷՏ ԱՐՕՏՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ԿԸ ՊԱՌԿԵՑՆԷ, ՀԱՆԴԱՐՏ ՋՈՒՐԵՐՈՒՆ ՔՈՎ ԻՆԾԻ Կ՛ԱՌԱՋՆՈՐԴԷ իբրեւ արդիւնք՝ ՀՈԳԻՍ ԿԸ ՆՈՐՈԳԷ. Ապահովութիւն, մխիթարութիւն, հանգստութիւն.- ԹԷԵՒ ՄԱՀՈՒԱՆ ՇՈՒՔԻ ՁՈՐԻ ՄԷՋ ԱԼ ՊՏԸՏԻՄ, ՉԱՐԷՆ ՊԻՏԻ ՉՎԱԽՆԱՄ. Ու շարունակութիւնը վերոյիշեալները կա՛մ կը շեշտէ եւ աւելի կը գունաւորէ ապագայի ապահովութեամբ ալ փակելով Սաղմոսը, .- ՈՒ ՇԱՏ ՕՐԵՐ ՏԷՐՈՋԸ ՏՈՒՆԸ ՊԻՏԻ ԲՆԱԿԻՄ:

23 թիւը ինծի կը յիշեցնէ սրտախոց անկիւնադարձային կեանքիս մէկ հանգրուանը: ՀԲԸՄի Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանի Երկրորդական չորրորդ դասարանը 23 աշակերտներով էինք. Մականունիս Փ-ով ըլլալուն պատճառաւ այդ եղաւ թիւս բայց այդ չէ անշուշտ խնդիրը.  Այլ՝ ան եղաւ իմ ուսումնառութեանս վերջին տարին որմէ ետք անօգուտ եղան  ամէն տեսակի փորձ ու ճիգ, շարունակելու  ընթացքս, ուղին՝ որ սկսած էր…ծիլ  դասարանէն: Յովակիմեանի հիմներգը կ՝երգէինք իբրեւ  «Վարժարանին անսասան»…արդ՝ ես սասանած էի: Կը խորհէի թէ ժխտական երեւոյթներ միայն ինծի կը պատահին.  Հայրս պիտի ըսէր .-«դպրոցական մանուկներ» (այնթապերէնով) այսինքն՝ անփորձ. Եւ այդպէս էր: Ի՜նչեր կը պատահին առօրեայ կեանքի մէջ մարդկային փոխ-յարաբերութեամբ. Թէեւ աշակերտական օրերու մէջ ալ կարելի էր կռահել զանազան ժխտական երեւոյթներ բայց շուկան ուրիշ բան էր: Դարերէ եկող ժառանգ ինչպէս նաեւ՝ Աստուծմով մխիթարուելու եւ զօրանալու միտում կամ նուիրուածութիւն ըստ անձի ու պէտքի: Հուսկ՝ Հելեն Քելըրի (կոյր եւ համր) Սաղմոսը իբրեւ հաստատուն կռուան կեանքի երթին:

Սաղմոսները բազմազան են.- աղօթք, խնդրանք, ապահովութիւն վերջապէս կեանքի ամէն ելեւէջներու, հոգեվիճակներու արուեստով մատուցուած գրութիւններ:Կեանքի ամբողջութիւնը  կարելի է գտնել հոն. Ամէն մին իրեն յատուկ տեղն  ու հմայքը ունի. Իմս՝ 62րդէն է. այդ ուսուցին ընդհանրապէս շրջանակիս մարդիկը: «Արդարեւ ռամիկը մարդիկը փուճ են/ Ազնուական մարդիկը սուտ են/ Եթէ կշիռքի մէջ դրուելու ըլլան/ Ամէնքն ալ ունայնութենէն թեթեւ են»:

«ԱՀԱ ՄԱՐԴԵՐԴ: ԱՀԱ՛ ՄԱՐԴԵՐԴ ԱԼ, ԱՍՏՈՒԱ՜Ծ

ՏԽՈՒՐ ՀԻՒՐԵՐՆ ԱՅՍ ՀՐԱՇԱԳԵՂ ԱՇԽԱՐՀՔԻՆ.

ԹԱՓԱՌԱԿԱ՜Ն, ՎԱՂՈՐԴԱՅՆԷ՜Ն ԸՆԿՃՈՒԱԾ,

ՃՂՃԻ՛Մ, ԹՇՈՒԱ՛Ռ, ՀՈ՛ՂԻՆ ԿԱՌՉԱ՛Ծ, ԱԽՏԱԳԻ՛Ն»:

Ուժ եւ համբերութիւն ապրող եւ գալիք սերունդներուն:

Սարգիս Փոշօղլեան

«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր