• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Նախագահ Պաշար Ասատ Կը Դրուատէ Հայ Ժողովուրդին Արժանիքներն Ու Առաքինութիւնները

13.11.2019   09:12

Սուրիոյ նախագահ Պաշար Ասատ Հոկտեմբեր 31-ին մայրաքաղաք Դամասկոսի իր պաշտօնատեղիին մէջ ընդարձակ հարցազրոյց մը ունեցած է տեղական երկու գլխաւոր հեռուստատեսիլի թղթակիցներուն հետ: Այս առիթով ան անդրադարձած է այժմէական քաղաքական և ռազմական հարցերու: Շեշտը դնելով Ռուս-թրքական համաձայնութեան վրայ ան հաստատած է թէ այս համաձայնութիւնը ժամանակաւոր բնոյթ կը զգենու, որուն հիմնական առաջադրանքն է կասեցնել թրքական զինուորական յառաջխաղացքը Սուրիոյ հիւսիս արևելեան շրջանին մէջ, զուգահեռաբար խափանել ամերիկեան ներթափանցումը այս գօտիէն ներս: Նախագահ Ասատի գնահատումով, ռուս-թրքական համաձայնութիւնը պիտի զսպէ թրքական ոտնձգութիւնները Սուրիական հողամասեր գրաւելու:

Ակնարկելով հիւսիսային Սուրիոյ այն տարածքներուն, ուր քրտական ուժերը ցարդ իշխանութիւն հաստատած էին, օգտուելով Սուրիոյ մէջ տիրող ութը տարիներու քաղաքացիական պատերազմէն, նախագահ Ասատ յոյս յայտնած է թէ Դամասկոս աստիճանաբար իր հեղինակութիւնը պիտի վերահաստատէ: Ինչպէս ծանօթ է ամերիկեան ուժերու անակնկալ հեռացումը այն շրջաններէն, որոնք քրտական հսկողութեան տակ կը գտնուէին, նեղ կացութեան մատնելով  քրտական ուժերը՝ թուրք բանակի արշաւանքին դէմ, պատճառ հանդիսացաւ քիւրտ իշխանութիւններուն հարկադրաբար հրաւիրել սուրիական բանակը միասնաբար պաշտպանելու իրենց դիրքերը:

 Այս հարցազրոյցին ընթացքին սուրիոյ նախագահը ընդգծեց այն իրողութիւնը թէ քիւրտերու հետ գոյացած համաձայնութեան տրամադրութիւններէն գլխաւոր կէտը այն է թէ սուրիական բանակին մուտքը քրտական ուժերու կողմէ հսկողութեան առնուած ընդարձակ հողատարածքներէն ներս, թոյլ պիտի տայ քրտական ուժերուն պահել իրենց զէնքերը: Այնուհանդերձ քիւրտերը պիտի ընդունին սուրիական պետութեան իշխանութիւնը: Հոս կ’արժէ նշել թէ վերջին ութը տարիներուն քիւրտերը սուրիական հողամասերուն 25 առ հարիւրը իրենց հսկողութեան տակ առած էին: «Անոնց մէջ կան խմբաւորումներ, որոնք այս հանգրուանին պիտի մերժեն զինաթափ ըլլալ անմիջապէս, սակայն գերագոյն նպատակը կը մնայ սուրիական պետութեան ամբողջական հեղինակութիւնը վերահաստատել:»

Քրտական ուժերու հրամատար Մազլում Քոպանի յայտարարած է  թէ Դամասկոսի և քիւրտերու միջեւ եղած համաձայնութիւնը նախերգանքն է քաղաքական լուծումի մը, ուր պիտի յայտնուին քրտական իրաւունքները:

Այս հարցազրոյցի ընթացքին նախագահը մէկէ աւելի անգամներ ակնարկեց այն իրողութեան թէ սուրիական կառավարութեան իրաւունքն է պաշտպանել իր հողատարածքին ամբողջականութիւնն ու անձեռնմխելիութիւնը, ի դիմաց քիւրտերու, որոնք կը հաւակին ինքնիշխան իրավիճակ մը ստեղծել, զաւթելով արաբ բնակիչներու իրաւունքները և արհամարհելով անոնց ազգային պատկանելիութիւնը:

Բաղդատական մը Հայերու և Քիւրտերու Միջեւ

Հարցազրոյց վարող լրագրողներէն մէկը հարց կուտայ Սուրիոյ նախագահին.

Հարցումը.- Ի՞նչ է խնդիրը քիւրտերուն հետ, նոյնիսկ պատերազմէն առաջ:

Նախագահ Ասատ.– Մենք միշտ կանգնած ենք քիւրտերու կողքին: Հակառակ այն իրողութեան, որ տասնամեակ ամբողջ պաշտպանած ենք զանոնք և նոյնիսկ 1998ին այդ պատճառաւ Թուրքիոյ հետ պատերազմի մը սեմին կը գտնուինք, անոնք սուրիական պետութիւնը կը մեղադրեն իբրեւ ազգայնամոլ: Անոնք մեզ կը մեղադրեն զրկած ըլլալու զիրենք իրենց մշակութային իրաւունքներէն:

Նախագահը շեշտեց.

«Եկէք հայերը առնենք իբրեւ օրինակ, որոնք սուրիական ընկերութեան մաս կազմող վերջին տարերն եղան: Հայերը եղած են գերազանցօրէն հայրենասէր: Այս իրողութիւնը փաստուեցաւ առանց ամենադոյզն կասկածանքի ներկայ պատերազմին: Հայերը ունին իրենց ընկերակցութիւնները, իրենց եկեղեցիները և մասնաւորաբար՝ իրենց դպրոցները: Եթէ դուք մասնակցիք հայկական որեւէ հանդիսութեան, ամուսնութեան կամ տարբեր ընկերային ձեռնարկներու (և ես ներկայ գտնուած եմ նման ձեռնարկներու ունեցած ըլլալով Հայ բարեկամներ) անոնք կ’երգեն իրենց աւանդական երգերը սակայն կ’երգեն նաեւ հայրենասիրական և քաղաքական բնոյթ ունեցող երգեր նաեւ: Ասկէ աւելի անկախութիւն կարելի՞ է սպասել: Սուրիոյ Հայերը, բովանդակ Հայ սփիւռքի մէջ նուազագոյնը այլասերած են: Անոնք ներգրաւուած են սուրիական ընկերութեան մէջ, սակայն չեն այլասերած: Անոնք անաղարտ պահած են իրենց իւրայատկութիւնները: Ինչո՞ւ մենք բարեկամ պիտի ըլլանք որոշ հատուածի մը և ոչ-բարեացակամ ուրիշներու նկատմամբ:»

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր