• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Տարածաշրջանային Քրոնիկ Հիւանդութիւն

06.11.2019   10:26

Կը պատմեն, որ մարդ մը,  օրին մէկը հիւանդանոց կը հասնի եւ դէպի ընդունարանը յառաջանալով կ՛ուզէ աչք-ականջի բժիշկը տեսնել:

Ընդունարանի պատասխանատուն կը փորձէ մարդուն հասկցնել, որ աչք-ականջը մէկ մասնագիտութիւն չէ, հետեւաբար պէտք է ճշդէ թէ ինք, ո՞ր մէկը կ՛ուզէ եւ կամ իւրաքանչիւրին տարբեր ժամադրութիւններով դիմէ:

Մարդը կը պնդէ. «ես աչք-ականջի բժիշկը կ՛ուզեմ»: Ընդունող օրիորդը կը փորձէ համբերութեամբ տակաւին բացատրել, թէ նման մասնագէտ չկայ: Անկարելի կ՛ըլլայ համոզել: Մարդը պնդելով կը պնդէ, թէ իր ուզածը «աչք-ականջ»ի բժիշկն է:

Հիւանդապահուհի մը կը զուգադիպի, որ այնտեղէն կ՛անցի: Կը փորձէ մեր մարդուն խելքին համեմատ առնել եւ կը սկսի հարց տալ, թէ պարոնը ճիշդ ի՞նչ կը զգայ: Ա՞չքն է, որ չի տեսներ, թէ լսողութեան դժուարութիւններ ունի, թէ ի՞նչ…:

Մարդը ճարահատ ու բարկացած կը բացատրէ. «Ճանըս իմ խնդիրը հետեւեալն է»: Ու կը շարունակէ. «Ես միեւնոյն հարցին մասին բան մը կը տեսնեմ, այլ բան կը լսեմ եւ բոլորովին ուրիշ բան կը կարդամ» կը բացատրէ մեր մարդը: «Հետեւաբար պէտք է անպայման աչք-ականջի բժիշկը տեսնեմ» կ՛եզրափակէ ան:

Հիւանդապահուհին մեծահոգութեամբ մարդուն ուսը կը բռնէ ու կ՛ըսէ: «Հասկցայ ձեզի պարոն: Այն բանը, որ կը զգաս իւրայատուկ չէ եւ դուն միակը չես: Այս խնդիրը բնատիպ (typical) է  եւ համատարած երեւոյթ  է  մեր ապրած տարածաշրջանին մէջ: Բոլորս նոյն բանը կը զգանք: Այս քրոնիկ իրավիճակը դարման չունի: Բժիշկը պիտի չգտնես: Պիտի համակերպիս ասոր: Ճարը չկայ»:

Դարձեալ անմեղ դրուագ մըն է սիրելի ընթերցող, որ պատահաբար լսեցի եւ անմիջապէս գրի առնելով ուզեցի քեզի հետ կիսուիլ: Յանկարծ չքաղաքականացնես:

Բարի լոյս:                                                                                       

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր