• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Տեսանկիւն. Երբ Իշխանութիւն մը Կոյր է եւ Խուլ

04.11.2019   10:13

Երէկ առաւօտեան, իշխանութիւնը ներկայացնող նախարարի մը, որ նաեւ նախագահն է իր կուսակցութեան, իր կուսակիցներուն դիմաց արտասանած հրապարակային խօսքը եկաւ փաստելու, որ ան եւ իշխանութիւնը ներկայացնող իր խումբը, տակաւին հասկացած չեն, որ ինչ որ բան փոխուած է ժողովուրդին վերաբերմունքին մէջ, ուր վերջին 18 օրերուն փոփոխութեան հովեր կը փչեն, որուն հետ կարելի չէ վարուիլ դասական քաղաքականութեան ձեւերով: Նախկին տեսութիւններն ու փորձերը արժէք չունին այս պահուն: Իշխանութեան կողմէ ճկունութիւն պէտք է շրջանցելու ճգնաժամը, մինչ ճկունութիւնը նաեւ կը պահանջէ լայնախոհութիւն եւ անշուշտ զիջումներ:

Վարչապետի հրաժարականէն ի վեր, իշխող խումբին սահմանադրական գործընթացին մէջ մտնելու դանդաղութիւնը (նախագահին կողմէ երեսփոխաններու հետ խորհրդակցութիւններ եւ անոր հիման վրայ վարչապետի նշանակում, հասնելու համար նոր կառավարութեան մը կազմութեան) ցոյց կու տայ իշխանութեան անատակութիւնը ըմբռնելու՝ գետնի վրայ կատարուած փոփոխութիւնը: Իշխանութիւնը, կամ գոնէ անոր կարեւոր պարագլուխները, ըստ երեւոյթին տակաւին չեն հասկցած, որ ժողովրդային այս շարժումը չի նմանիր նախորդներուն եւ կարելի չէ այս ալ շրջանցելով վերադառնալ նախկին կարգավիճակին եւ շարունակել կատարել «առեւտուրը ըստ սովորութեան» (Business like usual):  

Ժողովուրդին մօտ վախի պատը ինկած է: Ժողովուրդը շատ բան չունի կորսնցնելիք այսքան ընկճուածութենէ եւ թշուառութենէ ետք: Հետեւաբար որոշած է մինչեւ ծայրը երթալ: Իշխանութիւնը այս պարզ իրողութիւնը, որքան շուտ հասկնայ, այնքան աւելի լաւ է բոլորին համար:

Իշխանութիւնը պէտք է հասկնայ, որ այլեւս կարելի չէ ժողովուրդը խաբել եւ աշխատիլ քաղաքական խաղին հին օրէնքներով: Փողոցը յստակօրէն կ՛եռայ մինչ, ըստ երեւոյթին, իշխանութիւնը իր քայլերը առնելու համար տակաւին, կարկանդակը իրար մէջ բաժնելու,  հին պազարով զբաղած է:

Երէկ յետմիջօրէին, վերանորոգուած բողոքի մեծաթիւ ցոյցերը յստակ հակազդեցութիւնն էին կարգ մը անհեռատես եւ իրականութենէ կտրուած հրապարակային ելոյթներուն, որուն ակնարկեցի վերեւը:

Ժողովրդային ընդվզումը, որ վերածուած էր ըմբոստութեան այլեւս յստակօրէն թեւակոխած է յեղափոխութեան հանգրուանը, որուն զարգացումները անհակակշռելի կրնան ըլլալ:

Յետայսու, ի՞նչ ալ պատահի գետնի վրայ, անոր ամբողջական պատասխանատուութիւնը պիտի իյնայ իշխանութեան վրայ: Իւրաքանչիւր արեան կաթիլը (Աստուած չընէ եթէ հոսի) կոյր եւ խուլ ձեւացող իշխանութեան մեղքը պիտի համարուի անպայման:

Ժամանակն է հասկնալու, որ փոփոխութեան քամին ուժգին կը փչէ, որուն անտեսումը, զայն անտեսողին համար, ինքնասպանութիւն կրնայ ըլլալ:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր