• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Տեսանկիւն. Հին Խաղին Նոր Օրէնքները

10.08.2019   09:48

Մեր մանուկ հասակին մեզի սորվեցուցած են «ստախօս հովիւին» պատմութիւնը, որ օր մը ձանձրացած մէկ պահուն կ՛որոշէ համագիւղացիներուն հետ զբաղիլ: Օր մը ան յանկարծ կը բացագանչէ.«Գայլ կայ .. գայլ կայ…»: Գիւղացիները հապճեպով եւ մեծ խումբով կը հաւաքուին փրկելու հովիւը: Շուտով կը պարզուի սակայն,  թէ անհամ կատակ էր ըրածը:

Յաջորդին հովիւը նոյնը կը փորձէ, որուն որպէս արդիւնք շատ աւելի քիչ թիւով գիւղացի օգնելու կը մօտենայ: Գիւղացիները «ստախօս» մակդիրը դնելով հովիւին վրայ կ՛երթան իրենց գործին:

Օր մըն ալ յանկարծ իրապէս գայլ մը կը մօտենայ հովիւին հօտին: Ստախօս հովիւը անյոյս օգնութիւն կը կանչէ. սակայն ի զուր: Ո՛չ ոք կը հաւատայ անոր, որովհետեւ ստախօս է :  Գայլը կը յօշոտէ ոչխարները եւ հովիւը կը մնայ առանց հօտի…:

Բոլորս գիտենք այս պատմութիւնը կամ անոր նմանօրինակ մէկ տարբերակը սիրելի ընթերցող, սակայն երեւի նաեւ պէտք է գիտնանք, որ օրերը փոխուած են ու դերերը շրջուած են այսօր: Այսօրուայ բոլոր «հովիւներն» ալ ստախօս են եւ կը ստեն օրն ի բուն: Իսկ ոչխարամիտ ժողովուրդը անոնց կ՛ուզէ հաւատալ ամէն օր ու ամէն անգամ: Իսկ ան, որ չհաւատայ, գայլը անոր է, որ կ՛ուտէ, որովհետեւ այսօրուայ «հովիւներուն» տրամադրութեան տակ կան վարձկան գայլեր, որոնք պատրաստ են յօշոտելու այն ոչխարները, որոնք կը մերժեն «հովիւին» ստեղծած խաղին «օրէնքներով» խաղալ…:

*Սոյն գրութեան մէջ «հովիւ» բառը անպայմանօրէն կրօնական իամստ չունի: Ան կը վերաբերի ամէն տեսակի այսպէս կոչուած առաջնորդներու:

 

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր