• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայաստան Հիմնադրամ ԱՄՆ-ը հանգանակութեան կը ձեռնարկէ՝ ի նպաստ Գիւմրիի մէջ բնակարանային նորարար ծրագրին

13.07.2019   00:58

ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Հայաստան Հիմնադրամ ԱՄՆ-ը (Armenia Fund USA) հանգանակային ծաւալուն արշաւ մը մեկնարկած է՝ ի նպաստ Գիւմրիի մէջ գործադրուելիք բնակարանային իր ընդլայնուած ծրագրին։ Արշաւը կ՚ընդգրկէ յատուկ Թելեթոն մը, որ պիտի կայանայ Յուլիս 14-ին, ինչպէս նաեւ ընթացիկ Ֆոնաթոն մը։

Հայաստան Հիմնադրամ ԱՄՆ-ի բնակարանային նոր ծրագիրը կը կրէ «Մեր Գիւմրին» անունը։ Ծրագրին ընդմէջէն, վերանորոգուած, ամբողջովին կահաւորուած, եւ տնային բոլոր անհրաժեշտ կազմածներով օժտուած յարկաբաժիններ պիտի յատկացուին աւելի քան 60 անտուն ընտանիքներու։ Նոյնքան յատկանշականօրէն, ծրագիրը նպաստառու ընտանիքներուն համար ապրուստի միջոցներ պիտի տրամադրէ՝ անոնց ներկայացնելով աշխատանքային մարզման եւ գործի բազմատեսակ պատեհութիւններ։

Հայաստան Հիմնադրամ ԱՄՆ-ը Գիւմրիի մէջ անտնութեան դէմ պայքար մղած է 2014-էն ի վեր, վերանորոգուած ու կահաւորուած յարկաբաժիններ յատկացնելով չքաւոր ընտանիքներու, որոնք տակաւին կ՚ապրէին խախուտ, հակա-առողջապահական խրճիթներու՝ այսպէս կոչուած տոմիկներու մէջ։ Ցարդ գրեթէ 55 ընտանիքներ յարկաբաժիններ ստացած են շնորհիւ ծրագրին, որ կ՚իրականացուի ARTN TV ընկերութեան գործակցութեամբ։ Այս տարի, Հայաստան Հիմնադրամ ԱՄՆ-ը արմատապէս ընդլայնած է ծրագիրը, մտադրած ըլլալով ո՛չ միայն արագացնել բնակարանային օժանդակութեան ընթացքը, այլ նաեւ նպաստառուներուն շնորհել բարեկեցութեան առաջնորդող աննախընթաց առիթներ։

«Մեր նպատակը՝ Գիւմրիի մէջ բազմաթիւ յաւելեալ ընտանիքներ անտնութեան նուաստացումէն փրկելն է, այսպիսով նաեւ սատարելով այդ հոյակապ քաղաքի շարունակուող վերականգնումին», յայտնեց Հայաստան Հիմնադրամ ԱՄՆ-ի նախագահ Մարիա Մեհրանեան եւ աւելցուց՝ «Ամէն ինչ պատրաստ է մեր ընդարձակուած ծրագրի իրագործման համար։ Կը մնայ միայն ունենալ կորովի աջակցութիւնը մեր համայնքին, հոս՝ Քալիֆորնիա եւ այլուր, որպէսզի շարունակենք բարեփոխել երկար տարիներ տառապած գիւմրեցի մեր հայրենակիցներու կեանքերը»։

Հայաստան Հիմնադրամի կազմակերպած յատուկ Թելեթոնը պիտի սփռուի Կիրակի, Յուլիս 14-ին, երեկոյեան 6-էն 10, Լոս Անճելըսի ARTN TV կայանէն։ Թելեթոնը պիտի պատուէ Գիւմրիի ինքնուրոյն մեծութիւնը՝ անոր ժողովուրդին, մշակութային հաստատութիւններուն ու նուաճումներուն, ինչպէս նաեւ Հայաստան Հիմնադրամ ԱՄՆի բնակարանային ծրագրին մասին տեղեկագրութիւններով ու վաւերագրութիւններով։

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր