• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայ մամուլի համագումարին ներկայացուած նիւթերը եւ զեկուցումները

12.07.2019   22:39

ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- – Նիւթ՝ Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք համագործակցութիւն. խնդիրներ եւ ընելիքներ (Ատենապետ՝ Շահան Գանտահարեան)

Զեկուցաբերներ՝

Ժիրայր Չոլաքեան. «Մամուլը անկախութեան, նորարարութեան եւ համագործակցութեան հրամայականներու դիմաց»

Վահրամ Պօղոսեան. «Արցախեան մամուլը. Մարտահրաւէրներ եւ խնդիրներ»

Վահագն Գարագաշեան (հեռակապով). «Հակահայ քարոզչութեան դէմ տեղեկատուական պատերազմը»

– Նիւթ՝ Մամուլը եւ նորարար արհեստագիտութեան մարտահրաւէրները (Ատենապետ՝ Միքայէլ Հաճեան)

Զեկուցաբերներ՝

Արամ Անանեան. «Հայկական տպագիր մամուլի ապագան. ինչպէ՞ս մրցունակ մնալ թուային դարաշրջանին մէջ»

Վիգէն Աւագեան. «Մամլոյ սպասաւորի կերպարը՝ նորարար արհեստագիտութեան  օրերուն»

Նայիրի Հոխիկեան. «Արեւմտեան Հայաստանի ազգային ինքնութիւնը պահպանող հայեր, հայ-թուրքական յարաբերութիւններ»

Ահարոն Շխրտըմեան. «Տպագիր մամուլը եւ նոր իրականութիւնը»

– Նիւթ՝ Լրատուութիւնը եւ ընկերային ցանցերը (Ատենապետ՝ Զաւէն Թորիկեան)

Զեկուցաբերներ՝

Գայիանէ Առաքելեան. «”Youtube”-եան եւ “Facebook”-եան հեռարձակումները որպէս «մետիայի» անկախութեան նոր գործիք եւ հնարաւորութիւն»

Սաթիկ Սէյրանեան. «Հայաստանեան մամուլը թաւշեայ իրադարձութիւններէն յետոյ. մարտահրաւէրներ»

Գեղամ Մանուկեան. «Ամբողջական փոխճանաչման խնդիրը հայկական մամուլին մէջ»

Աբօ Չափարեան. «Ազատ մամուլին դերը եւ առաքելութիւնը արագընթաց փոփոխութեան ենթակայ տեղեկատուական դաշտէն ներս»

– Նիւթ՝ Տեղեկատուական անվտանգութիւնը եւ լրատուութեան հաւաստիութիւն (Ատենապետ՝ Արա Պուլուզեան)

Զեկուցաբերներ՝

Նորեկ Գասպարեան. «Սեփական ստորագրութեան հաւաստիութիւնը»

Արտակ Ալեքսանեան. «Տեղեկատուութեան անվտանգութիւններու լրատուութեան հաւաստիութիւնը հեռարձակուող մամուլին մէջ»

Արա Գոչունեան. «Հայ մամուլը որպէս աշխարհատարած ցանց»

Թաթուլ Յակոբեան. «Արցախի մէջ հող յանձնելու թեման հայկական լրատուամիջոցներու մէջ»

– Նիւթ՝ Համահայկական խնդիրներ եւ միջազգային հանրային կարծիքի ձեւաւորում (Ատենապետ՝ Սեւակ Յակոբեան)

Զեկուցաբերներ՝

Աննա Կարապետեան. «Համացանցային կայքէջեր եւ մամուլի խնդիրներ»

Արտաշէս Շահպազեան. «Միասնական հայ մամուլը համահայկական խնդիրների հետապնդման ճակատում»

Ռոպէր Աթթարեան. «Հանրային կարծիքի ձեւաւորումը եկեղեցական միջավայրէն ներս. փորձեր եւ ձեռքբերումներ»

– Նիւթ՝ Հայ մամուլի դերը հայ ինքնութեան պահպանման մէջ. լեզու եւ մշակոյթ

(Ատենապետ՝ Անի Եփրեմեան)

Զեկուցաբերներ՝

Հրաչ Սեփեթճեան. «Արեւմտահայերէնի խնդիրները եւ այսօրուան հայ մամուլը»

Յակոբ Պալեան. «Հայ մամուլը (հայաբարբառ եւ օտարաբարբառ) յանձնառու՝ ինքնութեան պատուանդան»

Վարուժան Արք. Հերկելեան. «Եկեղեցական մամուլը ի սպաս հայ լեզուի եւ մշակոյթի պահպանման եւ զարգացման»

Աւետիս Փոշօղլեան. «Մամուլը, լեզուն եւ մշակոյթը»

– Նիւթ՝ Հայ մամուլն ու բազմակարծութեան կարեւորութիւնը. խօսքի ազատութեան խնդիրներ (Ատենապետ՝ Դաւիթ Յակոբեան)

Զեկուցաբերներ՝

Արմինէ Օհանեան. «Խօսքի ազատութեան կայացման 30-ամեայ ուղին. Հանրային աջակցութիւն եւ իշխանութեան դիմադրութիւն»

Զարմիկ Պօղիկեան. «Ազատ խօսքի ընկալման հարցեր»

Երուանդ Ազատեան. «Նշումներ Սփիւռքահայ մամուլին մասին»

– Նիւթ՝ Հայ մամուլը եւ ազգային պահանջատիրութիւնը (Ատենապետ՝ Սեդա Խտըշեան)

Զեկուցաբերներ՝

Յակոբ Ասատրեան. «Հայ մամուլի մարտահրաւէրները. Սփիւռքահայ մամուլի հիմնադրամի անհրաժեշտութիւնը»

Արամ Շահնազարեան. «Հայ մամուլի դերը պահանջատիրական պայքարի նպատակների սահմանման, յստակեցման եւ հանրահռչակման գործում»

Նազարէթ Պէրպէրեան. «”Ազդակ”-ի ներդրումը «Հայկական պահանջատիրութիւն» յղացքի տարածումին եւ գաղափարական հունաւորման մէջ»

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր