• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Երգիծանք. ԲԱԼԻԿԵԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

18.05.2019   00:00

ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.-  ԿԱՐԴԱԼ – Աչքերու կարթով տառ ու բառ որսալ։

ՀԱՐՍՏԱՆԱԼ – Դրամի հետը խնամի դառնալ։

ԼԱԼ – Աղի արցունքի ծորակներ բանալ։

ՔՆԱՆԱԼ – Շնչող ու շարժող արձան մը դառնալ։

ԿՇՏԱՆԱԼ – Ուժասպառ մարմնոյն քիչ մը քարիւղ տալ։

ՄՈՒՐԱԼ – Ճակատի մուրը հանրութեան ցոյց տալ։

ՍՊԱՌՆԱԼ – Խօսքի մտրակով ազդարարական տալ։

ՍՆԱՊԱՐԾԵՆԱԼ – Փցուն իր եսին դափնեպսակ տալ։

ԶԱՐԳԱՆԱԼ – Մտքի դաշտին մէջ ակօսներ բանալ։

ԱՄՈՒՍՆԱՆԱԼ – Երկու կէսերով մէկ մարմին դառնալ։

ՄԵԿՈՒՍԱՆԱԼ – Մարդկային ծովու մէջ կղզիանալ։

ԳԻՆՈՎՆԱԼ – Գինիի պզտիկ տակառ մը դառնալ։

ԶԱՅՐԱՆԱԼ – Ներսով ու դուրսով ՝այրիլ ու եռալ։

ԾԵՐԱՆԱԼ – Երեք ոտքերով սկսիլ ման գալ։

ՄԱՀԱՆԱԼ – Մայր Հողի հետը վերամիանալ։

ՕՏԱՐԱՆԱԼ – Օ թիւի նման զէրօ մը դառնալ։

ԱՊԱՇԽԱՐԵԼ – Աշխարհի հետը հաշիւը փակել։

ԱՂՕԹԵԼ – Աստուծոյ խօսուն նամակ մը յղել։

ԵՐԿՐՊԱԳԵԼ – Երկնքի հաշուոյն երկիրը պագել։

ԺԱՌԱՆԳԵԼ – Ժանգ կապած գանձեր սնտուկէն հանել։

ԽԱՆԴԱՎԱՌԵԼ – Սիրտ ջերմացնող խարոյկներ վառել։

ԲԱԺԱԿԱՃԱՌԵԼ – Խօսելու համար ճառեր, խմիչքի բաժակ ճարել

ՄՏԱԾԵԼ – Խելքի հաւնոցներուն մէջ, մտքի հաւկիթներ ածել։

ԽԱՅՏԱՌԱԿԵԼ – Ապերախտ մարդոց մասին սրախայթ առակ գրել։

ԿԱՇԱՌԵԼ – «Մարդ» բառը շրջելով «դրամ»ի վերածել։

ԱՃԱՊԱՐԵԼ – Ժամանակին հետ վազելով պարել։

ՆԿԱՐԱԳՐԵԼ – Խօսքի վրձինով նկարներ գծել։

ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ – Կարճուկ ոտքերու տակ բարձեր դնել։

ՈՂՋԱԳՈՒՐԵԼ – Անձի մը ողջ ըլլալը գրկելով փաստել։

ՊԱՏԳԱՄԵԼ – Հեղինակազդու խօսքեր, պատերու վրայ գամել։

ԱԶԱՏԵԼ – Ստրուկ եւ Տէր իրարմէ զատել։

ԽՐԱԽՈՒՍԵԼ – Յուսահատութեան մազերը խուզել։

ՀԱՄԲԵՐԵԼ – Տհաճ կացութեան քիչ մը համ բերել։

ԵՐԵՒԱԿԱՅԵԼ – Մտքի թռչունին ազատ շրջելու վիզա շնորհել։

ԲԱՄԲԱՍԵԼ – Լեզուի ակռայով մարդու միս ծամել։

ՆԱԽԱՆՁԻԼ – Այլոց վերելքը տեսնելով խանձիլ։

ՊԱՅՔԱՐԻԼ –

Հայ Դատի համար զինուորագրուիլ,

Անարդարութեան ընդդէմ մարտնչիլ,

Սասունցի Դաւթի զրահներն հագուիլ

Եւ մինչեւ Վան, Մուշ ու Սասուն հասնիլ։

 

ԵԶՆԻԿ ԲԱԼԻԿ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր