• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Խմբագրական – 27 Տարի Ետք Արդէն Հասունցած Են Բաղադրիչները. Ժամանակն Է Արտադրելու

21.09.2018   03:24

«ԶԱՐԹՕՆՔ ԲԱՑԱՌԻԿ», ՊԷՅՐՈՒԹ – «Զարթօնք»-ի սեպտեմբերեան բացառիկի հրատարակութեան առիթը Սեպտեմբեր 21ի Հայաստանի անկախութեան տարեդարձն է:

Հայաստանի Հանրապետութիւնը արդէն կը  նշէ իր անկախութեան 27րդ տարեդարձը: Հայ ժողովուրդը 27 տարի առաջ այս օրերուն, ամիսներ շարունակ հրապարակներուն վրայ ժողովրդային հաւաքներէ ետք, ժողովրդավարութեան գերագոյն հիմը հանդիսացող հանրաքուէի   միջոցով, որ միակ չափանիշն է ժողովուրդի իսկական թիւին ու կամքին, իր վճռական «այո»-ն ըսաւ Հայաստանի անկախութեան:  Հայաստանի չափահաս բնակչութեան բացարձակ մեծամասնութիւնը «Համաձա՞յն էք, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը ըլլայ ժողովրդավարական անկախ պետութիւն` ԽՍՀՄ կազմէն դուրս» հարցումին դրական պատասխան տուաւ: Երկու օր անց` 23 Սեպտեմբեր 1991-ին, երկրի Գերագոյն խորհուրդը Հայաստանը հռչակեց անկախ, ինքնիշխան հանրապետութիւն: 

Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի ընդհանրապէս, ազգային տօնացոյցի կարեւորագոյն այս տօնի «հիմնադրման» նախորդած էր 1990 թուականի 23 Օգոստոսը. օր, երբ սկիզբը դրուեցաւ անկախ պետականութեան հաստատման գործընթացին: Հայաստանի նորընտիր Գերագոյն խորհուրդը իր առաջին նստաշրջանի ժամանակ ընդունեց «Հայաստանի անկախութեան մասին» հռչակագիրը: Այս բանով ու միայն պետական կառոյցի՝ Հանրապետութեան խորհրդարանի  խողովակով յայտարարուեցաւ անկախ պետականութեան հաստատման գործընթացի սկիզբը: Հռչակագրի ընդունման անմիջապէս յաջորդեց 24 Օգոստոսը,  երբ ՀԽՍՀ Գերագոյն խորհուրդը (դարձեալ պետական սահմանադրական կառոյց) որոշեց Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետութիւնը վերանուանել Հայաստանի Հանրապետութիւն, իսկ գործող Գերագոյն խորհուրդը համարել Հայաստանի նորանկախ Հանրապետութեան առաջին Գերագոյն խորհուրդը:

Ժողովրդավարական արդար միջոցներով ու չափանիշով, ինչպէս նաեւ սահմանադրական կարգով հռչակագրի ընդունմամբ հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ նոր ժամանակաշրջանի սկիզբ դրուեցաւ եւ Հայաստանի նորագոյն պատմութեան մէջ սկսաւ երրորդ հանրապետութեան կառուցումը։

Հիմնուելով վերոյիշեալին վրայ՝ մենք կը տեսնենք, որ այս համահայկական մեծ տօնը կ’ենթադրէ նաեւ անցած տրամաբանական ճանապարհի, անոր  նշանակալի փուլերուն եւ իրադարձութիւններուն իմաստաւորում եւ գնահատում:

Մեր երկիրը, անոր ժողովուրդն ու պետութիւնը գրեթէ  զերոյէն ստեղծեց պետական, հասարակական ու քաղաքական նոր եւ ժողովրդավարական հիմքերով հաստատութիւններ: Այս բարդ ու պատուաբեր ճանապարհի իւրաքանչիւր խաչմերուկ ու փուլ նոր բան սորվեցուց ու բաղադրիչ մը աւելցուց հայրենիքի զարգացման, կայունութեան ու վերելքին սատարման ի խնդիր: Ամէն փուլ ունեցաւ իր դժուարութիւնները, որոնք փորձ մը եւս աւելցուցին հազարամեակներու պատմութիւն ու կենսափորձ ունեցող մեր ժողովուրդին մօտ:

Հայ ժողովուրդի պատմութեան փուլերը միշտ ալ հեզասահ ու վարդագոյն չեն եղած: Այդպէս չէ եղած նաեւ անոր վերջին 27-ամեայ պատմութիւնը:

Այսօր մեր հայրենիքն ու ժողովուրդը կ’ապրին նոր փորձառութիւն մը: Իշխանափոխութիւն: Տա՛յ Աստուած, որ որոշ խարխափումներէ ետք ան վերածուի պատմական կայուն փուլի եւ ոչ թէ անցողակի ու սուղ արժող ժամանակամիջոցի:

Մեր այս բացառիկի բովանդակութիւնը լաւագոյնս կ’արտացոլացնէ հայ ժողովուրդի իրավիճակը, ուր յետյեղափոխութեան կիրքերը հանդարտած չեն, երկրի քաղաքական դաշտը կայուն չէ, արտաքին քաղաքականութիւնը՝ պղտոր, ժողովուրդի գաղափարներն ու կարծիքները իրար կը հակասեն ու յաճախ կը բախին իրարու, շատեր ալ վերապահ են:

Հիմնուելով ռամկավար եւ ազատական մեր դաւանանքին վրայ ու հաւատալով բազմակարծութեան ժողովրդավարական առողջ երեւոյթին՝  մենք հոս տեղ տուած ենք ամէն տեսակ գաղափարի ու կարծիքի, հետամտած ենք քաղաքակիրթ ձեւով կարծիք արտայայտելու ու ի պահանջեալ հարկին առողջ եւ շինիչ բանավէճեր ստեղծելու մշակոյթի վերականգնման, ինչպէս նաեւ այս ուղղութեամբ ստեղծելու ազատ հարթակ մը՝ հեռու անհանդուրժողականութենէ եւ անքաղաքակիրթ վարուելակերպէ ու արտայայտութիւններէ, որոնցմով կը յատկանշուին այսօր ընկերային համացանցի վրայ երեւցող գրառումները դժբախտաբար:

Չտարուինք լոզունգներով ու զգացականութեամբ: Մեր ժողովուրդի դառն փորձառութեամբ ու ի գին ծանր զոհողութիւններու՝ այսօրուան մեր 27ամեայ պետութիւնը արդէն իսկ հասցուցած է հաւաքել ամբողջ բաղկացուցիչ բերքը, որ թերեւս տակաւին օդին մէջն է ու ինչ որ չափով  տարտղնուած, ինչպէս վերի գեղանկարն ալ կը յուշէ: Ժամն է օգտուելով անոնցմէ ու հիմնուելով այդ սուղ արժած բերքին վրայ՝ «արտադրել» այլեւս: Արտադրել լաւագոյնս: Արտադրել արագ, արտադրել լաւն ու բարին: Արտադրել օգտակարը:

Ինչպէս ամէն փուլերուն, այնպէս ալ այսօր եւ ապագային յարգենք ժողովրդավարական իրաւ միջոցները: Գուրգուրանք մեր պետականութեան վրայ: Ժամանակն ու պատմութիւնը փաստած են, որ վարչակարգերն ու անձերը անցողակի են: Հայրենիքն է միայն յաւերժականը:

21 Սեպտեմբերը ազգային հպարտութեան օր է. անկախ հայրենիք ունենալու հայ ժողովուրդին դարաւոր երազանքը 27 տարիէ իրականութիւն է: Ամուր պահենք զայն:

Տօնդ շնորհաւոր, անկախ Հայաստան: Տօնդ շնորհաւոր Հայաստանի Հանրապետութեան անկախ ու պատասխանատու քաղաքացի:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր