• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ելեկտրոնային Շրջաբերականներ

21.11.2019   09:35

Զալքայի Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ-Հարպոյեան վարժարանի տնօրէնութիւնը, դպրոցին ընկերային համացանցին վրայ երէկ ծանուցած է հետեւեալը.

«Հոկտեմբեր 2019էն սկսեալ սկսանք դպրոցական շրջաբերականները մեր ծնողներուն ղրկել ելեկտրոնային տարբերակով, փոխան՝ տպագրի:

Այս ձեւը փաստեց, որ ան ոչ միայն աւելի ազդու է եւ նպատակայարմար ինչ կը վերաբերի իր հասցէին հասնելու, այլ՝ մինչեւ տարեվերջ մենք խնայած պիտի ըլլանք 70,000 A4 չափի թուղթ:»

Իսկապէս օրինակելի նախաձեռնութիւն, որ ոչ միայն անտեղի կերպով սպառող թուղթ կը խնայէ, այլ նաեւ՝ իր դպրոցաշէնքըվերջերս «կանաչ դպրոց» յայտարարած հայկական վարժարանը, սատար կը հանդիսանայ թղթաշինութեան եւ անոր ցրւումի գործընթացի հանգրուաններուն պատճառած կենսոլորտի նուազ ապականման: Իսկ ամենակարեւորը, ան այս ձեւով տարին խնայած կ՛ըլլայ ծառ մը, որովհետեւ ըստ գիտական հաշուարկումի, միջին հաշուով 85000 հատ նշեալ չափի թուղթ արտադրելու համար կարիքը կայ մէկ ծառի փայտին…:

Այս առիթով կը շնորհաւորենք տնօրէնութիւնը, մաղթելով, որ նման նախաձեռնութիւններ վարակիչ ըլլան:

«Խմբ.»

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր