• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՀՀ վարչապետը և Սուրբ Աթոռի առաքելական նվիրակը քննարկել են Հայաստան- Վատիկան կապերի զարգացման հարցեր

18.07.2019   01:39

Sorry, this entry is only available in Ամհարերեն.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր