• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Միջազգային Դատարանի Վճիռը Մօ՞տ Է

13.04.2019   01:03

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –  Միջազգային դատարանի Լիբանանի պաշտօնական ներկայացուիչը, որուն յանձնարարուած է վերանյիլ Նախագահ Հարիրիի եւ անոր ընկերներու սպանութեան հարցը, յայտարարած է։

Ռամատանի կարծիքով Հարիրիի եւ անոր ընկերներու սպանութեան վերաքննութիւնը յանձն առած առաջին դատարանը զգուշութեամբ կը վերլուծէ իր արձակելիք վճիռը, փաստերն ու մեղադրանքները, որոնք կը վերաբերին՝ կողմերուն,  իրաւական ներկայացուցիչներու, տուժողներուն եւ  մրցակցող կողմերու։ Ան կը շարունակէ գործել հնարաւորինս արագ  եւ հրապարակային վճիռը պիտի ներկայացնէ՝ յայտարարելով մեղադրեալ եւ անմեղ կողմերը, հիմք ընդունելով մեղադրեալի իրաւունքներն  ու արդար դատաստանը, որ ունի համաշխարհային ճանաչում, ինչպէս նաեւ Լիբանանի դատական համակարգը, անոր յատուկ օրէնքներն ու գործընթացները։ Այդ բոլորի մասին պիտի տեղեկանան լրատուամիջոցներն ու հանրային կարծիքը՝ վճիռը արձակուելու թուականին։  

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր