• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայաստանի Սահմանը Հատած Եւ Կացութեան Կարգավիճակ Ստացած Հնդիկներու Թիւի Աճ Կը Նկատուի

10.01.2019   01:32

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –  Հնդկաստանի քաղաքացիներու՝ Հայաստան  սահմանահատումներու թիւի աճ կը նկատուի: «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ ՀՀ գաղթականութեան ծառայութիւնը կը  տեղեկացնէ, որ 2015 թուականին անոնց  սահմանահատումները կազմած են՝ մուտք՝ 3 հազար 951, ելք՝ 3 հազար 899, տարբերութիւնը՝ 52, 2016 թուականին համապատասխանաբար 4 հազար 226 եւ 4 հազար 148, տարբերութիւնը՝ 78, 2017թուականին՝ 11 հազար 589 եւ 11 հազար 278, տարբերութիւնը՝ 311, իսկ 2018 թուականին ինը ամսուան տուեալներով՝ արդէն մուտքերը կազմած են 21 հազար 61, ելքերը` 18 հազար 95,  տարբերությունը` 2966:  

Ինչ կը վերաբերի կացութեան կարգավիճակ ստացած Հնդկաստանի քաղաքացիներուն, ապա այս պարագային նոյնպէս առկայ է աճ։ 2015 թուականին կացութեան կարգավիճակ ստացած է Հնդկաստանի Հանրապետութեան  1119  քաղաքացի, 2016-ին՝ 1086, 2017-ին՝ 938, իսկ  2018 թուականի նախնական արդիւնքներով՝ այդ թիւը մօտ է  2000-ին (վերջնական տուեալները կը ճշդուին Յունուար 20-էն ետք): Հնդկաստանի քաղաքացիները ստացած են  գերազանցապէս ժամանակաւոր կացութեան կարգավիճակ, եւ վերջինս ստանալու հիմնական հիմքը եղած է ուսումը։

Հայաստան մուտք գործող Հնդկաստանի քաղաքացիներու թիւի աճը պայմանաւորուած է նաեւ անցագրային քաղաքականութեամբ։ 2017թուականի Փետրուարին  ընդունուած որոշմամբ՝ ՀՀ  կառավարութիւնը  հնարաւորութիւն տուաւ Հնդկաստանի քաղաքացիներուն  Հայաստանի Հանրապետութեան մուտքի անցագիր ստանալու միայն օտարերկրեայ պետութիւններու մօտ ՀՀ դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններու եւ հիւպատոսական հիմնարկներու մէջ՝ նաեւ առանց հրաւէրի, իսկ Հնդկաստանի այն քաղաքացիներուն, որոնք ունին կացութեան կարգավիճակ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու, Պահրէյնի Թագաւորութեան, Քաթարի պետութեան, Քուէյթի պետութեան եւ Օմանի Սուլթանութեան մէջ, Հայաստանի Հանրապետութեան մուտքի անցագիր ստանալնաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանային անցակէտերուն:

2017 թուականին Նոյեմբերին ՀՀ կառավարութիւնը ընդունեց  նոր որոշում, ըստ որուն՝ Հնդկաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներուն ՀՀ մուտքի անցագիր տրամադրելու կարգը աւելի դիւրացաւ՝ հնարաւորութիւն տալով ՀՀ մուտքի անցագիր ստանալ առանց հրաւէրի, ինչպէս ՀՀ դեսպանութիւններուն, այնպէս ալ ՀՀ սահմանային անցակէտերուն կամ ելեկտրոնային անցագիր (E-Visa) համակարգի միջոցով, ինչը յանգեցուց Հայաստան այցելող Հնդկաստանի քաղաքացիներու թիւի աճին:

Հայաստանի կառավարութեան կողմէ մշտապէս քայլերու կը ձեռնարկուին Հայաստան մուտքի արտօնագիրեր տրամադրելու գործընթացը եւ անօրինական գաղթի վերահսկողութեան համակարգերը կատարելագործելու ուղղութեամբ, այդ կարգին՝ իրաւական դաշտի վրայ: Սակայն բոլոր այս գործողութիւններուն հիմքին կայ ազգային խտրականութիւնը բացառելու սկզբունքը:

«Օտարերկրացիներու մասին» ՀՀ օրէնքի համաձայն՝ ՀՀ այցելութեան մուտքի արտօնագիրերը կը տրուին ՀՀ-ի մէջ մինչեւ 21 օր ժամկէտով գտնուելու իրաւունքով  (պետական տուրքը կը կազմէ 3000 դրամ)  եւ մինչեւ 120 օր գտնուելու ժամկէտով` առաւելագոյնը մինչեւ 60 օր ժամկէտով երկարաձգելու հնարաւորութեամբ (պետական տուրքը  կը կազմէ 15,000 դրամ):

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր