• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայաստանի Քաղաքացին Եւ Աշխատանքի Հարցը

06.12.2018   00:03

«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ – 7 –

ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ

«Զարթօնք»ի աշխատակից

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը, որ յեղափոխութեան առաջին օրէն սկսեալ իր ելոյթներուն մէջ շեշտը կը դնէր աշխատատեղեր բանալու վրայ, վերջերս բարկացկոտ ելոյթ ունենալով յայտարարեց, որ աշխատատեղեր կան, բայց քաղաքացիները չեն ուզեր աշխատիլ եւ կը նախընտրեն տունը նստած պետական թոշակ ստանալ: Ասիկա կը նշանակէ, որ քաղաքացին ծոյլ է եւ կ’ուզէ առանց աշխատելու ապրիլ: Ամէն ազգի մէջ ալ անշուշտ ծոյլեր կան, բայց հայ ազգի վերաբերեալ պէտք է ըսել, որ ջախջախիչ մեծամասնութիւնը աշխատասէր եւ ստեղծագործ մարդիկ են: Տարբերութիւնն այն է, որ խորհրդային տարիներուն գործարաններու մէջ աշխատած ըլլալով, առաւել կարողութիւն ունեցողները դարձեր են մեքենագէտ, ելեկտրագէտ, քիմիագէտ, ճարտարագէտ եւն, իսկ նուազ գիտելիք ունեցողները` մեքենավարներ, բանուորներ:

Այսօր այդ մասնագիտութիւններու պահանջը չկայ, քանի որ աշխատող գործարան չկայ: Բոլորը թալանուած, դուռերը կղպած, կանգնած են, եւ վերոյիշեալ քաղաքացիները մնացած են անգործ: Եւ ահա թերթի մը մէջ կը տեսնես աշխատանքի առաջարկութիւններ, որոնց բնոյթը բոլորովին կը տարբերի վերը նշուած մասնագիտութիւններէն: Կայ 38 աշխատատեղի յայտարարութիւն: Հինգը կը վերաբերի փռապանի, լաւաշ եւ հաց թխող վարպետներուն, եօթը` խանութի մէջ վաճառողուհի աշխատելուն, կը պահանջուի վարսայարդար, մատնայարդար. յայտարարութիւն կայ նաեւ  Հայաստանէն դուրս աշխատանքով ապահովելու վերաբերեալ, ինչպէս, օրինակ, Չեխիոյ մէջ կարուձեւի, Վլատիկովկասի մէջ հաց փաթթելու, եւ այլն: Զարմանաի է, որ Վլատիկովկասի մէջ ռուս կամ ալան ազգութեամբ հաց փաթթող չի ճարուիր եւ Հայաստանի քաղաքացիին առաջարկ կը ներկայացուի:

Ինչպէս կը տեսնենք, մեր հայ մեքենագէտներուն ու միւս մասնագէտներուն համապատասխան աշխատանքի առաջարկութիւն չկայ: Քիմիագէտը կամ ելեկտրագէտը պարզ է, որ չի կրնար կարկանդակ պատրաստել կամ լաւաշ թխել, ամէն մարդ իր մասնագիտութեան տէրն է եւ իր նախասիրութիւնն ունի: Համապատասխան աշխատանք չգտնելով՝ քաղաքացին կամ ուրիշ երկիրի մէջ իր բախտը պիտի որոնէ, կամ ալ տունը մնալով օր-օրի վրայ պիտի ծուլանայ ու սորվածն ալ մոռնայ. մեղաւորը ինքը չէ, այլ գործարանները քանդել տուողները, որոնց պատճառով մէկ միլիոնէ աւելի հայ մարդ հեռացած է հայրենիքէն:

Վերջին յոյսը, ինչպէս կը շեշտեն Նիկոլ Փաշինեանը եւ այլ կուսակցութիւններու ղեկավարներ, տնտեսական շուտափոյթ յեղափոխութեան իրագործումն է:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր