• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Արամ Խաչատրեանի 115-Ամեակին Նուիրուած Բարեգործական Համերգ Մոնթէ Գարլոյի Մէջ

10.08.2018   01:33

Սեպտեմբեր 2-ին «Opera de Monte Carlo»-ի մէջ պիտի կայանայ բարեգործական համերգ՝ մասնակցութեամբ օփերայի աշխարհահռչակ երգչուհի սոփրանօ Յասմիկ Պապեանի եւ դաշնակահարուհի Նարէ Արղամանեանի։

Բարեգործական համերգը կը նպատակադրէ աջակցիլ «Օգնեմ» www.ognem.am եւ «100Ֆոնդ» www.f100.am հիմնադրամներուն, որոնք կ՚օգնեն քաղցկեղով եւ արեան հիւանդութեամբ տառապող հայաստանաբնակ երեխաներու։

Համերգի տոմսերը կարելի է գնել առցանց (https://www.fnacspectacles.com/…/musique-classique-concert-):

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր