• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՆԱՄԱԿԱՆԻ

10.10.2018   00:03

Իրաւամբ ազդեցիկ, տեղեկատուական եւ լաւապէս կառուցուած յօդուած մըն էր «Զարթօնք»ի 25 Սեպտեմբեր 2018ի թիւին մէջ Սեւակ Յակոբեանի «Վերամուտի Առիթով. Այդ Լուսատու Յարկը, Որուն Մէջ Հասակ Առինք Տարբեր Էր Ուրիշներէն»  գրութիւնը:

Նախկին աշակերտէ մեծարանքի ջերմ խօսք ուղղուած կրթական հաստատութեան մը եւ անոր նուիրեալ ուսուցիչներուն: Պէտք չէ շատ հեռու երթալ հաստատելու համար պատուարժան տնօրէն՝ Երուանդ Պապայեանի գլխաւորած Վահան Թէքէեան վարժարանի խաղացած նշանակալի դերը սփիւռքի հայկական համայնքներուն մէջ ղեկավարներ պատրաստելու ուղղութեամբ: Նշեալ յօդուածի հեղինակը անոնցմէ մէկն է:

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Նիւ Եորք

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր