• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Լուրեր Աշխարհէն

11.07.2014

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՈՒՐՈՒԿՈՒԷՅ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԿՈՉ Կ՛ՈՒՂՂԵՆ ՃԱՆՉՆԱԼՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Ուրուկուէյի Արեւելեան Հանրապետութեան նախագահները հրապարակած են միացեալ յայտարարութիւն մը, ուր միասնաբար կոչ
05.07.2014

ՀՈԼԱՆՏԱՅԻ ՕՎԵՐԵՅՍԵԼ ՄԱՐԶԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ ՃԱՆՉՑԱՒ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

*Հոլանտա* Հոլանտայի Օվերեյսել մարզի խորհրդարանը 2 յուլիս 2014-ի նիստին ընթացքին ընդունած է բանաձեւ մը, ուր արտայայտուած է խորհրդարանի
01.07.2014

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՄԷՋ ՀԱՅՈՒՀԻՆ Կ’ԱՐԺԱՆԱՆԱՅ ՊԱՏՈՒՈՅ ԼԵԳԷՈՆ ՇՔԱՆՇԱՆԻ

Ֆրանսայի մէջ, փրոֆեսէօր Անահիտ Տօնապետեան, արժանացաւ պետութեան պատուաբեր գնահատանքին.ան Հնդեւրոպաբան եւ հայագէտ-լեզուաբան, հիմնարկի անդամ
30.06.2014

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻՆ ՄԱՍԻՆ ԲԱՆԱՁԵՒԸ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒԵՑԱՒ

Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան Արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբի ատենապետ Էտ Ռոյսի նախաձեռնութեամբ, Հինգշաբթի, Յունիս
13.06.2014

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ԱՒԱԳ ՀԻՒԱՆԴԱՊԱՀՈՒՀԻՆ ԳԻՐՔ ԳՐԱԾ Է ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵՆԷՆ ՓՐԿՈՒԱԾ ԻՐ

Մշակութային Էջեր ԹՈՒՐՔԻՈՅՄԷՋԱՒԱԳՀԻՒԱՆԴԱՊԱՀՈՒՀԻՆԳԻՐՔԳՐԱԾԷՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵՆԷՆՓՐԿՈՒԱԾԻՐ ՀԱՅՄԵԾՄՕՐՄԱՍԻՆ  
10.06.2014

“ՔԵՍԱՊԻ ՀԱՄԱՐ” ՀԱՄԵՐԳԸ ՄԻԱՑՈՒՑ ՈՒՐՈՒԿՈՒԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

Ուրուկուայ “ՔԵՍԱՊԻՀԱՄԱՐ” ՀԱՄԵՐԳԸՄԻԱՑՈՒՑՈՒՐՈՒԿՈՒԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ  
09.06.2014

ԹՈՒՐՔԻԱ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ «ՄԵՐ ՍՐՏԻ ԽՈՑԸ» ՖԻԼՄԸ ՊԻՏԻ ԱՐՏԱԴՐԷ

ԹՈՒՐՔԻԱՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՄԱՍԻՆ «ՄԵՐՍՐՏԻԽՈՑԸ» ՖԻԼՄԸՊԻՏԻԱՐՏԱԴՐԷ ԹուրքիոյխորհրդարանիԱրտաքինյարաբերութիւններույանձնաժողովը
1 224 225 226