• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Բեյրութում 300 հազար մարդ մնացել է առանց առանց տանիքի, պայթյունից վնասը գնահատվում Է 3 մլրդ դոլար

05.08.2020   18:48

Sorry, this entry is only available in Ամհարերեն.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր