• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Տիապ Կը Հանդիպի Մեծ Մուֆթիին Հետ

13.02.2020   09:43

Հասսան Տիապ որպէս Վարչապետ Չորեքշաբթի օր առաջին անգամ ըլլալով պաշտօնապէս հանդիպեցաւ Հանրապետութեան մեծ Մուֆթի Շէյխ Ապտէլ Լաթիիֆ Տըրեանի հետ:

Այս հանդիպում իր ներշնչած լաւատեսութեան հակառակ երկիրը տակաւին կը մնայ տնտեսական ծանր իրավիճակի մէջ: Ըստ մասնագէտներու կարելի չէ այս իրավիճակէն դուրս գալ  եթէ Լիբանան շատ յստակ եւ խիստ բարեկարգումներ չկատարէ եւ Սուրիոյ ինչպէս նաեւ շրջանային խնդիրներէն ինքզինք հեռու պահելու ազնիւ մտադրութիւն ցոյց չտայ, որոնք բանալիներն են օտար օգնութիւններու:

Նոր կառավարութիւնը կարիքը ունի բանալի տնտեսական բարեկարգումներ, որպէսզի կարենայ քաջալերել օտար դրամագլուխներ:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր