• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ժողովրդային Պատրաստութիւն Ձախողութեան Մատնելու Վստահութեան Քուէի Խորհրդարանական Նիստը 

05.02.2020   09:42

Լիբանան կը շարունակէ մնալ տնտեսական վախազդու փոթորիկի մը դէմ յանդիման երբ անոր տնտեսական գործառոյթները լճացած են, գրեթէ բոլոր բնագաւառներուն մէջ: Երկրին տնտեսական աճը դժուար կը  գերազանցէ զէրոն իսկ դրամանիշին արժէքին պահպանումը կը դիմագրաւէ լուրջ մարտահրաւէրներ: Այս իրավիճակը աւելի եւս կը դժուարացնէ երկրին կարողութիւնները դիմագրաւելու ներքին թէ արտաքին յանձնառութիւնները:

Այս բոլորին զուգահեռ,  նախարարաց խորհուրդը ամէն ճիգ կը թափէ ամբողջացնելու իր կառավարական ծրագրին սեւագիրը, մինչ ժողովրդային շարժումի պատասխանատուները իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած են հակակառավարական մեծ ցոյց կազմակերպելու խափանելու համար վստահութեան քուէի խորհրդարանական նիստը:

Նոր կառավարութեան առաջին քայլերը լաւ բան չեն ներշնչէր: Մինչ ժողովրդային  շարժումը յարաբերական խաղաղութենէ ետք դարձեալ փողոցով կը սպառնայ , կառավարութիւնը, ըստ կարգ մը աղբիւրներու կը միտի հակաժողովրդային կարգ մը քայլեր առնել ինչպէս աւելցնել վառելանիւթի սակը ինչպէս նաեւ քննարկել յաւելեալ արժէքի տուրքի բարձրացումի պարագան:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր