• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Կարգ մը Կողմերու Նոր Պահանջները Կասեցուց Կառավարութեան Կազմութիւնը

18.01.2020   09:12

Աւելի եւս ներկայացուցչական կառավարութիւն մը կազմելու կարգ մը կողմերու պահանջը նորանշանակ վարչապետ՝ Հասսան Տիապի մինչեւ օրս տարած ջանքերը չէզոքացուց: Այս մասին հաղորդեցին կարգ մը աղբիւրներ:

Սուրիական Ընկերային-ազգային կուսակցութիւնը նախարարութիւն մը պահանջեց հակառակ անոր, որ ան խորհրդարանին մէջ ունի երկու երեսփոխան միայն:

Մարատա կուսակցութիւնն ու Յոյն կաթողիկէ համայնքը երկուքն ալ իւրաքանչիւրին համար երկու նախարարութիւններ պահանջեցին:

Ըստ տարածուած լուրերուն նորանշանակ վարչապետը մէկական նախարարութիւն նկատի առած էր վերոյիշեալ կողմերուն:

Այս բոլորին վրայ եկաւ աւելնալու Տիւրզի ղեկավար Թալալ Արսլանի, լիբանանեան քաղաքական բեմը աւելի եւս բարդացնող պահանջը: Մինչ անոր տրուած էր մէկ նախարարութիւն, ան ո՛չ միայն պահանջեց երկրորդը, այլ նաեւ պայման դրաւ, որ Ճարտարարուեստի նախարարութիւնը իր խումբին բաժինը ըլլայ:

Տիւրզի միւս կարեւոր ղեկավարը՝ Ուալիտ Ժոմպլաթ նախապէս յայտարարած էր, որ իր խումբը չուզէր կառավարութեան կազմին մէջ ըլլալ:

Վերոյիշեալը զաւեշտական տպաւորութիւն կը ձգէ, որովհետեւ աւելի եւս կը յստակացնէ այն հսկայ վիհը, որ գոյութիւն ունի բողոքի ելած ժողովուրդին եւ իշխանութեան տրամաբանութեան միջեւ: Մինչ ժողովուրդը աւելի քան 90 օր է փողոցներն է բողոքելու ճիշդ այն տրամաբանութեան ու գործելաձեւին դէմ, որ իշխանութիւնը կը տածէ, իշխանութիւնը տակաւին կը շարունակէ չհասկնալ:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր