• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ամալի եւ Ազգային Ազատ Հոսանքի Համաձայնութիւնը Աւելի Եւս Դժուարացուց Նշանակեալ Վարչապետին Գործը

14.01.2020   09:16

Երէկ առաւօտ Խորհրդարանի Նախագահ Նապիհ Պըրրի յայտարարեց, որ իր ներկայացուցած Ամալ կուսակցութեան երեսփոխանական պլոքը կառավարութեան մաս պիտի չկազմէ:

Ազգային Ազատ Կուսակցութիւնը նոյնանման որոշում մը կայացուցած է:

Այս իրավիճակը կը դժուարացնէ նշանակեալ Վարչապետ Հասսան Տիապի գործը, որ նման պարագայի մը կը կորսնցնէ քաղաքական հիմնական կողմերու հովանաւորութիւնը կառավարութիւն մը կազմելու ու անոր կեանքը ապահովելու:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր