• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Պասիլ Կը Յայտարարէ. Պիտի Չմասնակցինք Հարիրիի Գլխաւորելիք Կառավարութեան

13.12.2019   09:25

Ազգային Ազատ Հոսանք կուսակցութեան ղեկավար Ժըպրան Պասիլ յայտարարեց, որ իր հոսանքը պիտի մաս չկազմէ Հարիրիի գլխաւորելիք արհեստավարժերով եւ քաղաքական գործիչներով խառն կառավարութեան մը:

Պասիլի յայտարարութիւնը եկաւ մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին, որ ան երէկ կազմակերպեց:

Պասիլ յայտնեց, որ նման կառավարութիւն մը ճակատագրուած է ձախողելու: Այս պատճառով իրենք պիտի չմասնակցին:

Մինչ այդ ուսումնասիրութիւն մը հրապարակուեցաւ, որ կը նշէ թէ Լիբանան փտածութեան իմաստով ամենավատն է տարածաշրջանին մէջ: 6600մասնակիցներու վրայ հիմնուած միջազգային հարցախոյզի մը արդիւնքն է այս:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր