• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Օր 56. Ցուցարարներ Լիբանանի Մէջ Ֆրանսական Դեսպանատան Դիմաց

12.12.2019   09:23

Հարիւրաւոր ցուցարարներ երէկ Լիբանանի մէջ Ֆրանսական դեսպանատան դիմաց ցոյց մը կազմակերպեցին զայն զուգադիպեցնելով Ֆրանսայի մէջ Լիբանանի համար տեղի ունեցող համագումարի պահուն, որուն նպատակն էր միջազգային օգնութիւն ձեռք բերել Լիբանանի համար:

Ցուցարարները իրենց խօսքը համագումարի մասնակիցներուն ուղղելով կոչ ուղղեցին, որ ներկայ իշխանութեան օրով ոչ մէկ օգնութիւն չտրուի այլ անոր տրուիլը կապուի նոր եւ փտածութենէն կառավարութեան մը կազմութեան հետ:

Աւելի կանուխ Լիբանանի զանազան շրջաններուն մէջ շարունակուեցան բողոքի ալիքները, որոնք նաեւ ճամբաներ փակեցին, որպէս բողոք նախորդ օր տեղի ունեցած բախումներուն  լիբանանեան բանակի միաւորներուն եւ ցուցարարներուն միջեւ Թրիփոլիի Ալ Մինա շրջանին մէջ:

Պետական հաստատութիւններու առջեւ եւս շարունակուեցան բողոքի շարժումները:

Զահլէ եւ Հալպա անմասն չմնացին ցոյցերէ: Ուշ երեկոյեան խռովարարներ պէյրութի Նահատակաց Հրապարակին վրայ յեղափոխականներու պատկանող վրան մը այրեցին:

Բողոքարարներ պաշարեցին Դատախազ Ղատա Աունի բնակարանը պահանջելով ըստ իրենց կամայական ձերբակալումներու դադրեցումը:

Կէս գիշերին իրավիճակը շատ սրուեցաւ Ռինկի կամուրջին վրայ ցուցարարներու եւ բանակային ուժերու միջեւ, որոնք կը փորձէին ճամբան բաց պահել:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր