• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Լիբանան Առաջին Տեղատարափ Անձրեւին Ընկղմեցաւ Ջուրերուն Տակ

10.12.2019   09:07

Երկուշաբթի օրուայ տեղատարափ անձրեւը անդամալուծեց Լիբանանը երբ անոր գրեթէ բոլոր շրջանները անձրեւի ջուրով կազմուած գետերու հոսանքին ենթակայ մնացին: Մայրուղիներ փակուեցան եւ անտանելի խճողում մը ստեղծուեցաւ: 

Ժողովուրդը իշխանութիւնը մեղադրեց կոյուղիներու անբաւարարութեան այս քրոնիք խնդիրը տարիներէ ի վեր անլոյծ պահելուն համար:

Մինչ այդ յեղափոխութիւնը թեւակոխեց իր 54րդ օրը, որուն ընթացքին քաղաքացիներ դարձեալ փորձեցին փակել դէպի Պէյրութ առաջնորդող հիմնական կամուրջ՝ Ռինկը որպէս բողոք ամէն բան իր զէրօ հանգրուանին վերադառնալուն համար երբ երեսփոխանական խորհրդակցութիւնները յետաձգուեցան ի չգոյէ վարչապետի շուրջ համաձայնութեան մը մինչ ժողովուրդը կը մերժէ ոեւէ կառավարութիւն որ կազմուած պիտի չըլլայ արհեստավարժ եւ անկախ անձնաւորութիւններով:

Ի տես այս իրավիճակին, միջազգային ընտանիքը Չորեքշաբթի օր ժողով մը պիտի գումարէ Փարիզի մէջ Լիբանանին օգնութիւն հասցնելու մտահոգութեամբ մինչ ան կոչ կ՛ուղղէ Լիբանանի քաղաքական կողմերուն շուտափոյթ կերպով կառավարութիւն մը կազմելու՝ փրկելու համար երկիրը աւելի մեծ անկումէ:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր