• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Նոր Կառավարութիւնը Պէտք Է Արտադրող Ըլլայ Եւ Հեռու Փտածութենէ. Աուն

22.11.2019   09:27

Լիբանանի յաջորդ կառավարութիւնը պէտք է ըլլայ կարող, արտադրող եւ փտածութենէ հեռու ըսաւ Լիբանանի հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աուն, Լիբանանի Անկախութեան Տօնին առիթով իր արտասանած հեռասփռուած խօսքին մէջ, որուն միջոցաւ ան Անկախութեան Տօնին 76ամեակի նախօրէին իր խօսքով դիմեց Լիբանանցի ժողովուրդին:

«Ժամն է գործելու… որովհետեւ մենք ժամանակին հետ մրցումի մէջ ենք, մինչ կը դիմագրաւենք շատ մեծ եւ վտանգաւոր խնդիրներ» ըսաւ Աուն:

Աունի խօսքը եկաւ այն պահուն, երբ Լիբանանի տնտեսութիւնը կը գտնուի անկումի սեմին մինչ անոր կառավարութիւնը հրաժարած է:

Աունի դրական յայտարարութիւնները երէկ սակայն չընդգրկեցին երեսփոխանական պարտադիր խորհրդակցութիւններու ժամկէտի մը ճշդումը, որ կրնար որոշ հանգստութիւն տալ 36 օրերէ ի վեր ցոյցեր կատարող ժողովուրդին, որոնցմէ շատեր իրենց դժգոհութիւնը արտայայտելու համար դարձեալ ճամբաներ փակեցին երէկ գիշեր:

Երէկ Լիբանանի տարածքին շարունակուեցան ցոյցեր, ի մասնաւորի դպրոցականներու մասնակցութեամբ, որոնք կառավարական հաստատութիւններու մօտ այրեցին Լիբանանի պատմութեան պետական դասագիրքերը:

Այսօր ժողովրդային տօնակատարութիւններ պիտի կատարուին տօնելու Լիբանանի անկախութեան տօնը ի բացակայութիւն պետական աւանդական տօնակատարութեան:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր