• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Մեսրոպեանը Նշեց Լիբանանի Անկախութեան Տօնը

22.11.2019   00:25

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի աշակերտները Նոյեմբեր ամսու երկրորդ տասնօրեային ընթացքին զանազան աշխատանքներով անդրադարձան Լիբանանի Անկախութեան, որուն նուիրուած կեդրոնական ձեռնարկը տեղի ունեցաւ 20 Նոյեմբերին, վարժարանի շրջափակին մէջ:

Խմբային երգերով, ասմունքով եւ ուղերձներով Մեսրոպեանի աշակերտները յարգեցին յիշատակը Անկախութեան սերունդի ներկայացուցիչներուն, վեր բերին Լիբանանի դերն ու նշանակութիւնը համաշխարհային ընկերութեան մէջ եւ շեշտեցին անկախութեան գաղափարին կարեւորութիւնը՝ յառաջադէմ պետականութեան կերտումին մէջ:

Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ իր խօսքին մէջ դիտել տուաւ, որ այս տարի Անկախութեան տօնը կու գայ առանձնայատուկ պայմաններու մէջ: Ան շեշտեց, որ լիբանանցի քաղաքացին ունի յստակ պարտականութիւններ եւ իրաւունքներ, զորս պարտի կատարել եւ իրագործել՝ յանուն պետութեան եւ ընկերութեան բարօրութեան: Պարոն Գալուստ ըսաւ, որ հայրենասիրութիւնը կը սկսի փոքր թուացող գործերով, ինչպիսին է, օրինակ, հոգածութիւնը շրջակայ միջավայրին նկատմամբ կամ յարգալից վերաբերմունքը՝ ընկերութեան կեանքը կարգաւորող կանոններուն եւ սկզբունքներուն հանդէպ: Ան խորհուրդ տուաւ մանաւանդ բարձր կարգի աշակերտներուն, որ լաւապէս իրազեկուին Լիբանանի դիմագրաւած բազում տագնապներուն մասին, շեշտելով, որ իմացութիւնը պայման է քաղաքացիական առողջ կեցուածքներ ունենալուն համար: 

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանի

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր