• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Խորհրդարանը Հոկտեմբեր 15ին Ժողով Մը Կ՛ունենայ Ընտրելու Յանձնախումբեր

03.10.2019   01:03

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի խորհրդարանը ժողովի պիտի հրաւիրէ Հոկտեմբեր 15ին ընտրելու համար խորհրդարանի յանձնախումբերու անդամներ:

Այլ ժողով մըն ալ պիտի գումարուի Հոկտեմբեր 17ին քննարկելու համար սահմանադրութեան 95րդ յօդուածը. Որուն հիմամբ պէտք է ստեղծուի ազգային յանձնախումբ մը նախապատրաստելու համայնքային դրութեան չեղարկումը Լիբանանի մէջ:

Խորհրդարանի նախագահին մօտ աւանդական դարձած Չորեքշաբթի օրերու երեսփոխանական հանդիպումին ընթացքին երէկ, նաեւ քննարկուած է տնտեսական տագնապը դիմակալելու համար երեսփոխանական շտապ մը կազմելու հարցը:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր