• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Կեդրոնական Դրամատան Կողմէ Նոր Միջոցառումներ

02.10.2019   10:18

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Ինչպէս կը նախատեսուէր, Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատունը յայտարարեց իր ստեղծած միջոցառման նոր տեսակի մը մասին, որն է ամերիկեան տոլարի պահանջը ճշդուած գինով ապահովել վառելանիւթ, հացահատիկ եւ դեղորայք ներածողներուն համար:

Նշուած արտադրութիւնները ներածողները վերջին շաբաթներուն բարձրաձայնած էին իրենց խնդիրը, որն է արտադրութիւնը ծախել լիբանանեանով եւ ներածել ստիպուիլ ամերիկեան տոլարով, որուն սակը անյստակ է շուկայի վրայ:

Որոշ սահմանափակումներով եւ պայմաններով ստեղծուած օրէնքը պիտի սկսուի գործադրուիլ, որուն իբրեւ հետեւանք ներածող ընկերութիւններ տոլար ձեռք ձգելու դժուարութիւն պիտի չունենան եւ այս պիտի կատարուի անշուշտ պանքային համակարգին միջոցաւ:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր