• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Լուսարձակ Ռումբեր Լիբանան – Իսրայէլ Սահմանին Վրայ

30.08.2019   09:56

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Իսրայէլեան բանակը երէկ երեկոյեան սահմանին վրայ  լուսարձակ ռումբեր արձակեց: Այս բանը յստակօրէն նշմարուեցաւ Հասսպայյայի կողմը:

Լուսարձակները գործածութեան մէջ դրուեցան Իսրայէլեան պահակակէտի մը կողմէ, որ կը գտնուի Շիպաայի մօտ:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր