• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ամերիկեան Ընկերութիւն Մը Պեղող Յատուկ Նա՞ւ Մը Պիտի Տրամադրէ Լիբանանին

24.08.2019   11:01

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Ամերիկեան ընկերութիւն մը, որուն մասնագիտութիւնը հորերու պեղումներ են, յատուկ նաւ մը պիտի տրամադրէ Լիբանանին, որ պիտի ձեռնարկէ փորելու ընդծովեայ առաջին նաֆթային հորը, որ նաեւ պիտի պեղէ կազի փնտռտուքի համար: Այս գործողութիւնը պիտի սկսի տարեվերջին: Այսպէս յայտարարեց Լիբանանի ուժանիւթի նախարար Նատա Պուսթանին:

Մինչ Պուսթանի Ուրբաթ օր  ըրած ընկերային համացանցային իր գրառումին մէջ չնշեց միջնորդ կողմին անունը, սակայն հաւանականութիւնը մեծ է, որ այս գործողութիւնը կը կատարուի ֆրանսական Թոթալ ընկերութեան միջոցաւ:

Հակառակ այս աշխատանքին, կողմեր կան, որոնք կասկածով կը մօտենան պեղումներու արդիւնքին ինչ կը վերաբերի անոր առեւտրական պիտանելիութեան:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր