• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Աունի Պէյթ Էլ Տին Կեցութիւնը Բարենպաստ Մթնոլորտ Մը Ստեղծեց

22.08.2019   10:39

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Մարոնիներու Պատրիարք Պշարա Ռաիի Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ Լիբանանի Նախագահ Միշէլ Աունի փոխադրութիւնը դէպի Պէյթ Էլ Տինի նախագահական ամառային ապարանքը, որ կը գտնուի Շուֆի մէջ ստեղծած է դրական մթնոլորտ մը, Ալէյի մէջ պատահած դէպքէն ետք:

«Շուֆը չի կրնար գոյատեւել առանց համակեցութեան» ըսաւ Ռաաի շարունակելով, որ Աունի փոխադրութիւնը դէպի Շուֆ համակեցութեան խորհրդանիշ մըն է 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր