• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Human Rights Watch Կը Զգուշացնէ Աղբի Նոր Տագնապէ

14.08.2019   09:35

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ -Մարդկային Իրաւանց պաշտպան միջազգային կազմակերպութիւնը լիբանանի կառավարութիւնը մեղադրեց ի տես անոր ձախողութեան լուծելու համար աղբերու հին նոր խնդիրը: Տագնապը այս անգամ Թրիփոլիէն է, ուր նշեալ կազմակերպութիւնը կը կարծէ, որ լուրջ հիւանդութիւններ կրնան ծագիլ աղբերու կուտակումով:

Լիբանանի հարաւը՝ Սայտա նոյնպէս տօնական օրերը անցուց աղբերով շրջապատուած ուր նաեւ անոնց մշակման խնդիրը կը մնայ անլոյծ:

Մեթնի մէջ նոյնպէս, երէկ երեսփոխան Էլիաս Հանքաշ Պուրճ Համուտի աղբավայրէն կոչ ուղղեց կենսոլորտի նախարարին զգուշացնելով անոր ընդարձակման ծրագրին մասին, որ անընդունելի է ըսաւ երեսփոխանը նկատի ունենալով շրջանի ժողովուրդին իրավիճակն ու անյոյս կոչերը:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր