• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Լիբանանի Քաղաքական եւ Տնտեսական Վերնախաւը Տնտեսական Հարցեր Քննարկեցին Պաապտայի Մէջ

10.08.2019   09:54

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Երկրին նախագահը, խորհրդարանի նախագահը եւ վարչապետը վերջապէս միատեղ հանդիպեցան երէկ խորհրդարանին կողմէ պիւտճէի վաւերացումէն 3 շաբաթ ետք:

Լիբանանի 2019ի պիւտճէն կը միտի պիւտճէական բացը պահել 7 տոկոսի սահմաններուն մէջ նախկին տարուայ 11,1 տոկոսին հետ համեմատած:

Շուտով ժողովին միացան Կեդրոնական դրամատան կառավարիչը, Ելեւմուտքի, տնտեսութեան նախարարները, դրամատուներու միութեան նախագահը եւ խորհրդարանի պիւտճէի եւ ելեւմուտքի յանձնախումբի նախագահը: ,

Ժողովին արդիւնքները լաւատեսական էին, ըստ ժողովականներու արտայայտութեանց:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր