• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Պետական Քննութիւններու Արդիւնքներու Խառնաշփոթին Հիմնական Պատասխանատուն Հրաժարած է իր Պաշտօնէն

09.08.2019   00:51

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Լիբանանի Կրթութեան Նախարար Աքրամ Շհայյէպ Հինգշաբթի օր յայտարարեց, որ Պետական Քննութիւններու Արդիւնքներու Խառնաշփոթին Հիմնական Պատասխանատուն Հրաժարած է իր Պաշտօնէն:

Համակարգչային եւ մարդկային սխալ մը պատճառ հանդիսացած էր, որ կարգ մը անյաջող արդիւնք աշակերտներ յաջողած երեւին նախարարութեան կայքին վրայ:

Այս պատահարը խուճապ եւ դժգոհութիւն ստեղծած էր կարգ մը ծնողներու մօտ: Այս հարցով նախարարը յայտարարած է, որ իր նախարարութիւնը կը կրէ ամբողջական պատասխանատուութիւնը եւ տուեալ պաշտօնեան հրաժարած կամ ոճ ենթակայ է հարցաքննութեան:

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր