• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ընդունուած Չափանիշերը Հակասող Թոներով Ապրանք Կը Կասեցուի Պէյրութի Նաւահանգիստին Մէջ

08.08.2019   09:20

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Հարիւրաւոր թոն ապրանք գրաւուեցաւ երէկ Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ: Նշեալ ապրանքները չէին համապատասխաներ առողջապահական չափանիշերուn: Գրաւուած ապրանքներուն մէջ նաեւ կայ 15 թոն մսեղէն, որ ապսպրուած էր Լիբանանի մէջ գործող արագ ուտեստի հաստատութեան մը կողմէ:

Գլխաւոր խնդիրը կը կայանայ անոնց զովացման պայմաններուն շուրջ:

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր