• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ընկերվար Յառաջդիմական Կուսակցութիւնը Պասիլը Ամբողջական Պատասխանատուն Կը նկատէ Քապր Շմունի Դէպքին

07.08.2019   03:05

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Յայտարարութեամբ մը, որ աւելի եւս սրեց լարուած ներքաղաքական մթնոլորտը,  Ընկերվար-Յառաջդիմական Կուսակցութիւնը Պասիլը ամբողջական պատասխանատուն նկատեց անցեալ ամիս պատահած Քապր Շմունի ապահովական դէպքին: Այս մասին յայտարարեց կուսակցութեան անդամ՝ ճարտարարուեստի նախարար Ուաէլ Ապու Ֆաուրը:

«Մենք Պասիլը կ՛ամբաստանենք, բարոյապէս, քաղաքականապէս եւ օրինական գետնի վրայ» ըսաւ Ապու Ֆաուր հեռարձակուած ասուլիսի մը ընթացքին:

Ան ըսաւ, որ այդ օր արձանագրուած զոհերը ուղղակիօրէն արդիւնքն էին Պասիլի շրջան այցելութեան:

Ապու Ֆաուր ըսաւ, որ Պասիլի համայնքային յայտարարութիւնները մթնոլորտը անհանդուրժելի դարձուցած էին, եւ իրմէ բացի, ոեւէ նախարարի կամ Ազգային Ազատ Հոսանքի պատասխանատուի մը այցելութիւնը նման արդիւնքի պիտի չհանգեր:

Նախարարը իր խօսքով սլաքներ ուղղեց նաեւ նախագահ Միշէլ Աունին իր փեսային վտանգաւոր պահուածքին համար:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր