• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Կառավարութիւնը Վերջին Նիստով Մը Կը Հանդիպի Այսօր

22.05.2019   01:34

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –  Կառավարութիւնը 2019-ի պիւտճէի նախագիծին համար կը հանդիպի այսօր՝ վերջին նիստով մը։ Այս մասին յայտարարեց  Ելեւմտական նախարար Ալի Հասան Խալիլ Մայիս 21-ին տեղի ունեցած 17-րդ նիստէն ետք:

«Աւարտին հասաւ պիւտճէին քննարկումը, վաղը պիտի ըլլայ վերջին ընթերցումը»,- ըսաւ Խալիլ նիստէն ետք։

Նոյն օրը, նիստէն առաջ, ան արդէն յայտնեց, թէ պիւտճէն հաստատուած է եւ ամէն ինչ արդէն ներկայացուած է վերջնական տեսքով, յաւելեալ քննարկումներու կարիք չկայ։

Այնուամենայնիւ, արտաքին գործոց նախարար Ժպրան Պասիլ յայտնեց, որ պիւտճէն վերջնականացնելու համար դեռ ժամանակ պէտք է:

Նիստին ընթացքին՝ քննարկելէ ետք նախորդ օր աւելցուած տարբեր յօդուածներ՝ նախարարները սկսան քննարկել նախկին երեսփոխաններու եւ նախարարներու աշխատավարձերու նուազեցումը։

«Այսօր մեծ յառաջընթաց եղած է Կառավարութեան նիստին ընթացքին»,- ըսաւ վարչապետ Սաատ Հարիրի։

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր